013-นิคม-eec-ผังเมือง-ฉะเชิงเทรา

ผังเมืองใหม่ EEC พ่นพิษแผนลงทุนสร้าง 8 นิคมวุ่น

อัปเดตล่าสุด 10 ก.พ. 2563
  • Share :
  • 1,671 Reads   

ผังเมือง EEC ทำพิษเปลี่ยนสีเป็นม่วงได้แค่ 10 นิคมอุตสาหกรรม อีก 8 นิคมอุตสาหกรรมล่มต้องหาพื้นที่ใหม่ ฉะเชิงเทรามากสุดติดริมแม่น้ำ 17,205 ไร่ WHA ยันแค่ 400 ไร่ ไม่กระทบแผน พร้อมรวบรวมให้ผืนใหญ่กว่าเดิมยื่นขอใหม่ในการปรับสีผังเมืองรอบต่อไป

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
 

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ประกาศการใช้ผังเมืองใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2562 ส่งผลให้เอกชนที่ได้ยื่นขอจัดตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม 18 นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ 35,450 ไร่ ที่เคยติดผังเมือง ก่อนหน้านี้สามารถจัดตั้งโครงการที่เคยยื่นขอมาได้ เนื่องจากถูกปรับจากพื้นที่สีต่าง ๆ ให้เป็นสีม่วงแต่เมื่อกลับมาดูผังเมืองโดยละเอียด กลับพบว่าการปรับสีพื้นที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1.ปรับเป็นสีม่วงทั้งหมด 100% ดังนั้น จึงมี 6 โครงการ ขนาด 10,444 ไร่ สามารถจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมได้ เช่น นิคมอุตสาหกรม WHA, นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) นิคมอุตสาหกรรมหลักชัย

2.เปลี่ยนสีผังเมืองเป็นสีม่วงได้ 80% จึงมีเพียง 4 โครงการ ขนาด 8,317 ไร่ ตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นได้ เช่น นิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ และนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ เป็นต้น

3.เปลี่ยนสีผังเมืองเป็นม่วงไม่ได้ ขนาดพื้นที่ 17,205 ไร่ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ใน จ.ฉะเชิงเทรา ติดริมฝั่งแม่น้ำ ผังเมืองจะต้องคงสีเดิมไว้ ส่งผลให้เอกชนที่ยื่นขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง ไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งโครงการได้ และหนึ่งในนั้นคาดว่าจะเป็นโครงการของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ (WHA) ขนาดพื้นที่ 403 ไร่ จ.ชลบุรี โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 ขนาดพื้นที่ 3,000 ไร่ จ.ฉะเชิงเทรา และโครงการบางจาก ขนาดพื้นที่ 5,800 ไร่ จ.ฉะเชิงเทรา ต้องสะดุดทันที

“รายที่ยังติดผังเมืองก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ก็ต้องไปหาพื้นที่ใหม่ เพราะอย่างที่ฉะเชิงเทราส่วนใหญ่ติดริมน้ำซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมือง เขาไม่ยอมเปลี่ยนสีให้แน่นอน เขากลัวจะกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อม การปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ ต่อให้มีแนวกำแพงกั้นเขาก็ไม่ยอม”

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA
 

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แม้ WHA จะไม่สามารถใช้พื้นที่ 403 ไร่ ที่ จ.ชลบุรี ได้ ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัท เนื่องจากสามารถปรับแผนใช้ประโยชน์ด้านอื่น และพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดเล็กไม่สามารถจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้ แต่ WHA ไม่ได้มีเฉพาะพื้นที่จุดนี้เท่านั้น แต่ยังมีพื้นที่อื่นอีกกว่า 10,000 ไร่ ที่พร้อมจะนำมาพัฒนาจัดตั้งโครงการนิคมใหม่ ๆ ได้

ขณะเดียวกันบริษัทยังสามารถรวบรวมพื้นที่ใหม่ให้มีขนาดใหญ่กว่านี้ และยื่นขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรอบใหม่ ของการปรับสีผังเมืองได้ ซึ่งทุก ๆ 5 ปี กระทรวงมหาดไทยจะทำการทบทวนและปรับสีผังเมืองใหม่อยู่แล้ว ซึ่งจะใช้โอกาสในครั้งใหม่นั้นก็ได้

“เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นและปัญหาอะไรเลย เพราะขนาดพื้นที่ถือว่าเล็กมากทำอะไรไม่ค่อยได้ หากไม่ได้ปรับสีผังเมืองให้ก็ไม่เป็นไร เพราะ WHA มีที่ดินหลายแห่ง ในหลายจังหวัด จะรวบรวมให้เป็นผืนใหญ่ระดับ 1,000 ไร่ แล้วค่อยยื่นขอทำนิคมอุตสาหกรรม ค่อย ๆ รวบรวมแล้วพัฒนาไปเรื่อย ๆ เพราะการทำนิคมก็ต้องใช้เวลา 2-3 ปีในการพัฒนากว่าจะเปิดขายได้”

 


ที่มา : Prachachat.net