สินค้า Made in Dubai กำลังเป็นที่จับตามองในตลาดส่งออกของโลก

อัปเดตล่าสุด 10 ต.ค. 2562
  • 1,278 Reads   

ในการประชุมสุดยอดการผลิตและการค้าปี 2019 ที่ดูไบ เผยว่า ภาคอุตสาหกรรมส่งออกของดูไบกำลังเติบโตได้ดีในไตรมาสที่ 1 ของปี 2019 ตามยุทธศาสตร์ในการขยายอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ที่เน้น เศรษฐกิจที่ใช้ฐานความรู้ นวัตกรรม และความยั่งยืน โดยสถิติการส่งออกของดูไบในไตรมาสแรกของปี 2019 มีมูลค่าถึง 42 พันล้านดีแรห์ม เติบโตจากขึ้นถึง 32% จากช่วงเดียวกันของปี 2018 ที่มีมูลค่า 32 พันล้านดีแรห์ม ในขณะที่การ re-export ของดูไบนั้นก็โตขึ้น 7% ในไตรมาสแรกเช่นกัน โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมส่งไปยังอินเดียสูงสุดที่ 11% โอมาน 8% ตุรกี 8% ขึ้น 5% และญี่ปุ่น 4 % โดยเป็นสินค้าด้านไข่มุก อัญมณี และโลหะ คิดเป็น 34.3% แร่เชื้อเพลิงและน้ำมัน 17.2% อลูมิเนียม 12.7% พลาสติก 3% เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ 2.7% และ อื่น ๆ 34.3% ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น 9.2% ของ GDP ของดูไบในปี 2018 ซึ่ง CEO ของ Dubai Exports กล่าวว่า ดูไบและยูเออีจะเน้นการช่วยเหลือให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโต โดยให้ใช้แรงงานใช้ทักษะที่สูงขึ้น การผลิตและพัฒนาการส่งออกอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายของดูไบจะเน้นไปที่อุตสาหกรรม 6 ด้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมอวกาศ การเดินเรือ เภสัชภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมอลูมิเนียมและโลหะ สินค้าอุปโภคบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สินค้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ทั้งนี้สินค้าส่งออกที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและระดับกลางเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 7.2% ของการส่งออกทั้งหมดในปี 2017 เป็น 11.3% ในปี 2018 และคิดเป็น 12% ในไตรมาสแรกของปี 2019 โดยภาคอุตสาหกรรมส่งออกนี้ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของเศรษฐกิจดูไบ ซึ่งคิดเป็น 9.2% ของ GDP และมีมูลค่าถึง 36.8 พันล้านดีแรห์ม ในปี 2018 โดยการส่งออกโลหะคิดเป็น 26% ตามด้วยเครื่องจักรและการขนส่ง 15% อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 13% อุตสาหกรรมยางและโลหะ 11% เคมีภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ ไม้และกระดาษ 11% นอกจากนี้ Dubai Industrial Strategy 2030 จะทำให้ดูไบเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและ อุตสาหกรรมที่ใช้ฐานของความรู้และยั่งยืน โดยเน้นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมยูเออี คิดเป็น 9.5% ของ GDP และเป็น 11% ของ GDP ที่มิใช่ภาคน้ำมัน ซึ่งเติบโตเฉลี่ยปีละ 4.5% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีแรงงานในภาคนี้ถึง 460,000 คน


อ่านบทความ และรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  : ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ www.globthailand.com


ที่มา : ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ