JAL เตรียมปั้น หนุนสตาร์ทอัพสู่ MaaS ทางอากาศ

อัปเดตล่าสุด 11 เม.ย. 2562
  • Share :
  • 714 Reads   

Japan Airlines (JAL) ประกาศนำแนวคิด MaaS (Mobility as a Service) มาใช้เป็นรากฐานในการขยายตัว มุ่งก่อตั้งธุรกิจใหม่ภายใต้แนวคิดนี้ ผ่านการลงทุนร่วมกับบริษัทอื่น เพื่อให้ได้เป็นบริการทางอากาศรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน และอยู่ระหว่างพิจารณาร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพทั้งใน และนอกประเทศในขณะนี้ 

โดยในขั้นแรก JAL เล็งใช้เทคโนโลยีทางด้านอากาศยาน และสารสนเทศ ในการพัฒนาบริการการคมนาคม และการขนส่งทางอากาศที่มีอยู่แต่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนในด้านบริการใหม่นั้น JAL ได้มุ่งไปที่การร่วมมือกับสตาร์ทอัพ ซึ่งมีศักยภาพด้านยานยนต์บินได้ (Flying Car) และโดรน เพื่อมุ่งพัฒนาเทคโนโลยี ให้สามารถนำมาใช้งานจริงได้ในเร็ววัน ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนต่อเนื่องจากเมื่อครั้งอากาศยานความเร็วเหนือเสียงกับ Boom Technology, และโครงการพัฒนาพื้นผิวดวงจันทร์กับ i space พร้อมก่อตั้งกองทุน JAL Innovation Fund เมื่อเดือน ซึ่งคาดการณ์ว่ากองทุนนี้ จะให้การสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพอีกมากในอนาคต


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun