หาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย ผลิต Axle Shafts จำนวนหลายชิ้นต่อปี

อัปเดตล่าสุด 9 ต.ค. 2562
  • 460 Reads   

บริษัท Standby Screw Machine Products ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร จากสหรัฐอเมริกา ต้องการหาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย เพื่อผลิต Axle Shafts (จำนวนหลายล้านชิ้นต่อปี)

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://build.boi.go.th/index.php/118-sourcing-axle-shafts

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเจรจาธุรกิจกับนักลงทุนดังกล่าว ช่วงเดือนพฤศจิกายน  ส่ง Company profile มาที่ คุณณชนก nachanok@boi.go.th หรือโทร. 02-5538436


ที่มา : M Report