SIer โชว์ผลงาน คณะกรรมการ WRS ย้ำ เป็นปัจจัยสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต

อัปเดตล่าสุด 11 ต.ค. 2561
  • Share :
  • 1,760 Reads   

โจทย์ที่คนยังทำได้ยาก

หนึ่งในหัวข้อการแข่งขันทางเทคโนโลยีจากงาน World Robot Summit (WRS) 2018 งานจัดแสดงและแข่งขันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในปีนี้คือ การแข่งขันด้าน Precision Assembly โดยมีโจทย์ให้ใช้ระบบอัตโนมัติประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็กทั้งหมด 18 ชนิด เช่น มอเตอร์ สายพาน และอื่น ๆ ขึ้นเป็นสายพานลำเลียง โดยที่ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นต้องใช้ความแม่นยำระดับไมโครเมตร และมีระยะเวลากำหนดไว้ที่ 1 ชม. ซึ่งเป็นงานที่ยากเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ โดยมีพื้นที่การทำงานให้เพียง 1.5 x 2.5 ม. เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 18 ทีม จาก 6 ประเทศ ได้แสดงศักยภาพทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างโดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทีม “FA.com Robotics” ซึ่งเป็นทีมเดียวที่สามารถทำตามเงื่อนไขได้สำเร็จ ซึ่งศาสตราจารย์ Yasumichi Aiyama จาก University of Tsukuba ผู้เป็นหนึ่งในคณะกรรมตัดสินแสดงความเห็นว่า “น่าตกใจที่สามารถทำตามโจทย์ข้อนี้ได้สำเร็จ”

โดยทีม FA.com Robotics นี้ คือทีมจากเว็บไซต์ “Office-FA.com” System Integrator (SIer) และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบอัตโนมัติ ซึ่งใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 2 ตัว ในการช่วยกันประกอบ อย่างไรก็ตาม แทนที่จะจัดวางแบบโรงงานทั่วไป ซึ่งเน้นการติดตั้งหุ่นยนต์ให้ทำงานได้ง่าย โดยใช้หุ่นยนต์เครื่องหนึ่งทำหน้าที่จับยึดชิ้นงาน และทำหน้าที่หมุนชิ้นงานให้พอดีกับอีกเครื่องในการประกอบ ทีมนี้ได้เลือกติดตั้งหุ่นยนต์เครื่องหนึ่ง ให้ทำหน้าที่ติดตั้งชิ้นส่วนลงไปในรูที่เจาะไว้บนโต๊ะ ซึ่งหุ่นยนต์เครื่องนี้ สามารถหมุนชิ้นส่วนให้พอดีกับรูได้ และใช้หุ่นยนต์อีกเครื่องหนึ่ง ทำการประกอบชิ้นส่วนอื่นๆ จึงสามารถทำงานในพื้นที่จำกัดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดที่ใช้งานได้จริง

แนวคิดของ FA.com Robotics นี้เอง ที่เป็นสิ่งที่คณะกรรมการคาดหวังว่าจะได้เห็นภายในงาน เนื่องจากเป็นแนวคิดที่แสดงถึงการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรอื่น ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับ SMEs ที่สามารถจัดหาเครื่องจักรเพิ่มได้ยากกว่าผู้ผลิตรายใหญ่ ส่งผลให้ SMEs มีอิสระในการรับงานผลิตจำนวนน้อยมากยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกันนี้เอง มีอีกหลายทีมที่แม้จะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการแข่งขัน แต่ก็ไม่อาจทำตามโจทย์ที่คณะกรรมการตั้งไว้ได้  ซึ่งคณะกรรมการคาดการณ์ว่า ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสถานที่การจัดงานมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้เซ็นเซอร์ของแต่ละทีมทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ จำนวนทีมที่สามารถแสดงผลงานอย่างเป็นที่น่าประทับใจในงานได้นั้นยังมีจำนวนน้อย ซึ่งคณะกรรมการคาดการณ์ว่าอีกสาเหตุหนึ่ง อาจเกิดจากการที่ FA.com Robotics มีประสบการณ์ในการทำงานในฐานะ SIer ให้กับโรงงานทั่วโลกร่วม 2,000 แห่ง ทำให้สามารถแก้ไขโจทย์ของการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วก็เป็นได้ ซึ่งเหตุผลนี้เอง ที่คณะกรรมการนำมาใช้ในการยืนยันว่า SIer คืออีกปัจจัยสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต นอกเหนือไปจากการเน้นพัฒนาเทคโนโลยีเพียงด้านเดียว


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun