อุตสาหกรรมการผลิตป่วน ขาด “สีแดง” ทั่วโลก

อัปเดตล่าสุด 8 ต.ค. 2561
  • Share :
  • 1,397 Reads   

อุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก กำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลน “สีแดง” ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ไฟท้ายยานยนต์ ซึ่งเป็นผลจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศจีน ที่ส่งผลให้ผู้ผลิตสีหลายรายถูกปิดกิจการ และคาดการณ์ว่าปัญหาการขาดแคลนสีแดงนี้จะกลายเป็นปัญหาในระยะยาวอีกด้วย ปัจจุบันอุตสาหกรรมเคมีกำลังอยู่ระหว่างการวิจัยวัสดุเพื่อนำมาใช้แทน ซึ่งการขาดแคลนสีแดงในครั้งนี้ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนทั่วโลก เนื่องมาจากสีแดงแทบทั้งหมดในอุตสาหกรรมการผลิตมาจากประเทศจีน

Lanxess ผู้ผลิตสีรายใหญ่ค่ายเยอรมัน รายงานว่าปัญหาขาดแคลนสีย้อมในครั้งนี้เป็นเหตุสุดวิสัย แต่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ผลิตสีรายใหญ่จากประเทศจีนถูกสั่งยุติการผลิต หรือยุติกิจการ จากการที่การผลิตไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เริ่มใช้ในปี 2018 นี้ 

ผลิตภัณฑ์ของ Lanxess เช่น สีผสมโพลีคาร์บอเนต อะคริลิคเรซิ่น และ Polyethylene Terephthalate (PET) ซึ่งถูกใช้ในการผลิตไฟท้ายยานยนต์ ขวดพลาสติก และของเล่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ซึ่งแม้ว่าผู้ผลิตหลายรายจะยังมีสีสต็อกอยู่ก็ตาม แต่ก็จำเป็นต้องเร่งหาวัสดุทดแทนโดยเร็ว อีกทั้งยังต้องทำให้ลูกค้ายอมรับได้อีกด้วย

ในช่วงปี 2016 - 2017 นั้น นโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของจีนมีความเข้มงวดเป็นอย่างมาก และอาจส่งผลให้ถูกยุติการผลิตทั้งเครือได้ หากมีบริษัทที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแม้เพียงบริษัทเดียว 

ซึ่งอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาในครั้งนี้ เกิดจากการที่ผู้ผลิตทั้งค่ายตะวันออกและตัวนตกเล็งเห็นว่า การผลิตสีเป็นเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร และเลือกใช้สีจากแหล่งผลิตเพียงแหล่งเดียว แทนการผลิตเองหรือจัดหาจากภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเคมีชี้แจงว่า “ปัจจุบัน ผู้ผลิตยานยนต์ในจีนได้แสดงความไม่พอใจออกมาเป็นอย่างมาก จึงทำให้คาดได้ว่าปัญหานี้จะถูกแก้ในอีกไม่นาน” อย่างไรก็ตาม การซัพพลายสีอื่น ๆ เช่น เหลือง เขียว และน้ำเงิน ได้กลับมาดำเนินการได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน

โชคดีที่ปัจจุบันผู้ได้รับผลกระทบหลักยังเป็นเพียงผู้ผลิตไฟท้ายยานยนต์ อย่างไรก็ตาม หากปัญหานี้ดำเนินต่อไปแล้ว อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun