Hitachi Transport System ยกระดับโลจิสติกส์ เล็งใช้รถบรรทุกไร้คนขับ ต้นปี 2019

อัปเดตล่าสุด 2 ส.ค. 2561
  • Share :
  • 1,676 Reads   

Hitachi Transport System เตรียมยกระดับโลจิสติกส์ ประกาศนำรถบรรทุกไร้คนขับมาทดลองใช้งานจริงในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถในประเทศญี่ปุ่น

รถบรรทุกไร้คนขับ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

โดยรถที่เลือกใช้คือรถบรรทุกพ่วงไร้คนขับแบบ 2 ตู้ ความยาวทั้งขบวนอยู่ที่ 21 เมตร โดย Vantec Hitachi Transport System บริษัทในเครือ Hitachi Transport System ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ได้จัดซื้อรถบรรทุกมาเป็นจำนวน 2 เซ็ต ซึ่งหากสามารถทำงานได้ตามแผนที่ได้วางไว้แล้ว จะนำรถบรรทุกไร้คนขับมาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบต่อไป รถบรรทุกไร้คนขับนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าได้ ด้วยการวิ่งตามรถบรรทุกที่มีคนขับ เพื่อให้พนักงาน 1 คนสามารถขนส่งสินค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ รถรุ่นที่เลือกซื้อมายังไม่มีไอเสียที่เป็นมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โดย Vantec จะทำการทดลองใช้รถบรรทุกไร้คนขับ โดยวิ่งไปกลับระหว่างภูมิภาคคันโตเหนือ ไปจนถึงเมืองโทโยตะ จังหวัดไอจิ และมีกำหนดเปลี่ยนเวรพนักงานนำขบวนที่เมืองฟุจิ จังหวัดชิซุโอกะ เพื่อให้สามารถวิ่งได้เป็นเวลานานโดยไม่เป็นภาระต่อพนักงาน และลดความเสี่ยงในการควบคุมผิดพลาด

รถบรรทุกที่จัดหามานี้ สามารถเปิดตู้คอนเทนเนอร์หลังรถได้ 2 ข้างซ้ายขวา หัวลากมีความยาว 11 เมตร ส่วนตู้คอนเทเนอร์มีความยาว 10 เมตร และสามารถเปลี่ยนตู้หลังรถเพื่อใช้งานในฐานะรถกึ่งพ่วง (Semi Trailer) ได้

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังอยู่ระหว่างประสานงานกับผู้ผลิตรถบรรทุก เพื่อติดตั้งเทคโนโลยีสนับสนุนเพิ่มเติมอีกด้วย

รถบรรทุกไร้คนขับนี้สามารถบรรทุกน้ำหนักได้เทียบเท่ากับรถบรรทุกขนาดใหญ่ 2 คันรวมกัน จึงเป็นที่คาดหวังจากอุตสาหกรรมการขนส่งทางบกเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีความยาวอยู่ที่ 21 เมตร และมีแผนสำหรับขนาด 25 เมตรในอนาคต ซึ่งในปี 2017 ได้ผ่านการทดลองใช้งานจริงโดย Fukuyama Transporting และ Yamato Transport และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งคาดการณ์ว่า จะสามารถใช้งานได้จริงในปี 2018 นี้


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun