กรมส่งเสริมการค้าฯ ผนึก สนง.ส่งเสริมนวัตกรรม จัด PM Award ปี’62 มุ่งพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการไทยมุ่งสู่สากล

อัปเดตล่าสุด 14 มี.ค. 2562
  • Share :

นางบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม ร่วมกันจัดโครงการรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime minister’s EXport Award 2019) ขึ้นเป็นปีที่ 28 โดยจะมีการมอบรางวัลภายในเดือนสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลรวม 573 บริษัท รวม 674 รางวัล รางวัลดังกล่าวจะช่วยเพื่อผลักดันผู้ประกอบการการส่งออกให้พัฒนารูปแบบสินค้า เพื่อสร้างชื่อเสียงทางการค้าให้เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

“ปีนี้เน้นเพื่อสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงเปิดช่องทางออนไลน์ให้ผู้ประกอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัคร และภายในงานได้เชิญวิทยากรที่เคยได้รับรางวัลมาปีที่ผ่านมา”

สำหรับปีนี้จัดแบ่งรางวัลแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

1.รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม

2. รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม

3. รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม

4. รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม

5.รางวัลสินค้าธุรกิจบริการยอดเยี่ยม

6. รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม

7. รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม

ซึ่งคุณสมบัติในคัดเลือก จะคัดเลือกจากกลุ่มธุรกิจส่งออกที่มีการผลิตสินค้าและบริการไทย ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

 


ที่มา : Prachachat.net