สยย. จัดสัมมนาวิชาการ "EV Days" เร่งเครื่องผู้ประกอบการสู่ยุคยานยนต์ในอนาคต

อัปเดตล่าสุด 12 ก.ย. 2561
  • Share :
  • 530 Reads   

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาวิชาการ EV Days และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “กระทรวงอุตสาหกรรมกับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า” โดยมี นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าว ต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนา ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้อง GH 202 ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
 
สถาบันยานยนต์ได้ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมสร้างชิ้นส่วนต้นแบบ กิจกรรมสร้างผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมทำฐานข้อมูลและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดย โครงการนี้ดำเนินงานต่อเนื่องมาจากปี 2560 มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ตลอดทั้งปี มากกว่า 100 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และ ผู้ประกอบการ Startup หน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ สำหรับปี 2561 สถาบันฯ มุ่งเน้นการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเข้มข้น ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วย งานวิจัย และผู้ประกอบการ นับเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านยานยนต์ไฟฟ้า
 
การจัดสัมมนางาน EV Days ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ นำเสนอผลงานวิจัยที่สถาบันฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงานเครือข่าย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการที่สนใจ นำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

การจัดสัมมนาในวันนี้นอกจากจะได้รับความร่วมมือ จากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ที่นำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอันล้ำสมัยมาจัดแสดง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Big brother ของกระทรวงอุตสาหกรรม นำองค์ความรู้ และเทคโนโลยี E-power มาร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อถ่ายทอดให้เกิดการรับรู้เป็นวงกว้างแก่ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีการเผยข้อมูลแนวโน้มและการคาดการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ผลงานการวิจัย ต้นแบบระบบหล่อเย็นสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ผลการศึกษา ธุรกิจการจัดการ แบตเตอรี่ใช้งานแล้ว พร้อมโมเดลจำลอง 3 มิติ

ผลการศึกษาเทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ได้เรียนรู้และสัมผัสชิ้นส่วนต้นแบบ แบตเตอรี่ไฟฟ้าและระบบหล่อเย็น ชิ้นส่วนชุดระบบแบตเตอรี่ไฟฟ้าและ ระบบมอเตอร์ จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัย ชั้นนำ รวมทั้งนักวิจัยจากสถาบันยานยนต์อีกด้วย


นอกจากนี้ ภายในงานยังได้พบกับสุดยอดนวัตกรรมยานยนต์อนาคต อาทิ ต้นแบบยานยนต์นั่ง ไฟฟ้าขนาดเล็กฝีมือคนไทย Nissan Leaf Model 2018 รวมทั้งได้เปิดประสบการณ์ใหม่กับการทดลองขับ Epedal simulation รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จาก BMW รวมถึงอุปกรณ์ Wall Charge ตู้ชาร์จไฟเดียวที่สามารถ รองรับทั้งระบบ Chademo จากญี่ปุ่น และ CCS จากยุโรป ที่นำมาจัดแสดงใน EV Showcase ซึ่งจะนำ รถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญต่าง ๆ มาให้ท่านผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ตลอด 2 วันของการ จัดงานในระหว่าง วันอังคารที่ 11 – วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้อง GH 202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ยานยนต์อนาคตแก่ประเทศ


ที่มา : M Report