Qualica iBowQube

IoT ที่เข้าถึงมนุษย์ สู่ Internet of Human

อัปเดตล่าสุด 10 ต.ค. 2561
  • Share :
  • 493 Reads   

Qualica ประเทศญี่ปุน เสนอโซลูชั่น “iBowQube” Wearable Electronics ภายใต้แนวคิด IoH (Internet of Human) เพื่อการทำงานในโรงงาน โดยมีแนวคิดคือ การนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาใช้กับพนักงานในโรงงาน หรือสถานที่ทำงานจริง เพื่อลดช่องว่างของประสบการณ์พนักงาน สนับสนุนด้านความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น

iBowQube ประกอบขึ้นจากหมวก กล้อง และเซ็นเซอร์หลายชนิด รวมถึงแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมารองรับ เช่น แอปลิเคชันสำหรับการประชุมทางไกลที่มีคุณสมบัติในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ทำให้การสื่อสารและการสั่งการทำได้ง่ายโดยไม่ต้องวางมือจากการทำงาน ส่วนกล้องและเซ็นเซอร์จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อม เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน เช่น การเป็นลมแดด

นอกจากนี้ Qualica ยังวางแผนต่อยอดการพัฒนา iBowQube ด้วยการเพิ่มแว่นตาพร้อมฟังค์ชันนำทาง รวมถึงฟังค์ชันการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรผ่านแว่นตา “‎CareQube” ที่ทำให้พนักงานสามารถรับรู้สถานะการทำงานของเครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงงานได้โดยไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบจริงอีกด้วย คาดการณ์ว่า จะช่วยยกระดับธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยี IoT อยู่แล้วให้สูงขึ้นไปอีกขั้น