CNC แห่งอนาคต TGI จับมือ Machine tech เปิดศูนย์บริการฝึกอบรม CNC เร่งพัฒนาบุคลากร เน้นถ่ายทอดเทคโนโลยี

อัปเดตล่าสุด 17 ส.ค. 2562
  • Share :
  • 2,505 Reads   

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันไทย-เยอรมัน และบริษัทแมชชีนเทค มีการบันทึกความร่วมมือในด้านงานบริการ และฝึกอบรม (CNC Machine) โดยจัดทำขึ้นระหว่าง คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน และ คุณรัชศักดิ์ เกิดภู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแมชชีนเทค จำกัด โดยมี คุณกริชทอง ศรีบุญเรือง กรรมการบริษัทแมชชีนเทค จำกัด , คุณสมชาย จักร์กรีนทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน , คุณสินธู อู่เงิน ผู้อำนวยการศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล , คุณบุญสม กอประเสริฐถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัทแมชชีนเทค ร่วมเป็นสักขีพยาน

สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น จากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับอุตสาหกรรมนานาประเทศ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยได้แก่ เทคโนโลยีอัตโนมัติ และเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

บริษัทแมชชีนเทค จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย 100% ที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักร CNC ยี่ห้อ JINGDIAO ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ เครื่องจักร CNC ยี่ห้อ HAAS ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้เล็งเห็นแนวโน้มของเทคโนโลยีเครื่องจักร CNC ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสหกรรมอื่น ๆ ซึ่งเครื่องจักรสามารถผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพและผลกระทบต่อการขึ้นรูป โดยการออกแบบและดำเนินการด้วยพนักงานมืออาชีพ เพื่อสร้างระบบการฝึกอบรม ด้วยการสานทรัพยากรด้านเทคนิคของตัวเองและความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี CNC และการใช้เครื่อง CNC ซึ่งมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกกรรมของประเทศไทยได้อย่างดีเยี่ยม

สถาบันไทย- เยอรมัน และบริษัทแมชชีนเทค จึงมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกันนำความรู้ ความสามารถของทั้ง 2 องค์กร จัดตั้งเป็นศูนย์ให้บริการและฝึกอบรมเครื่องจักร CNC ในสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อพัฒนาสนับสนันบุคลากรและอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้

โดยบริษัทแมชชีนเทค ได้เผยถึงพันธกิจหลักภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ดังนี้

  1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการฝึกอบรมและการสัมมนา รวมทั้งการบริการด้านการผลิตขึ้นรูปชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยใช้เครื่องจักรขั้นสูง แก่ภาคอุตสาหกรรม
  2. เพื่อให้สามารถจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการบริหารงานและฝึกอบรม รวมทั้งการสร้างวิทยากร และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้สถาบันฯ
  4. เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กับองค์กรทั้งสองและสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
  5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแสดงเทคโนโลยีด้านการผลิตขึ้นรูปชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยใช้เครื่องจักรชั้นสูงทางด้าน Hardware และ Software
  6. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนเทคนิคงานผลิตขึ้นรูปขั้นสูงแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุน

ที่มา : M Report