M Talk at Metalex สนทนา 90 นาที “The next Money Machine - ฟัง G2 คุยธุรกิจใหม่” 22 พ.ย. 62

“CEO WARRIOR เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมต้องรอด” บริษัท ซี.ซี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

อัปเดตล่าสุด 16 ต.ค. 2562
  • Share :
  • 1,502 Reads   

ซี.ซี.เอส. บริษัทคนไทยรายแรกที่ได้รับมาตรฐาน AS9100 และ NADCAP มาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานแบบครบวงจร (One Stop Manufacturing Company) ด้วยเครื่องจักร CNC มากว่า 300 เครื่อง และพนักงานมากกว่า 1,000 คน

บริหารงานโดย คุณเกรียงไกร มโนบูรชัยเลิศ หนึ่งในสิบผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ M AWARD – G2 of the Year ประจำปี 2019 เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรุ่นที่สอง ที่มีความโดดเด่นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โลหะการ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง ที่ใช้หลักการประยุกต์ศาสตร์หลากหลายแขนงเข้าด้วยกันในการบริหารจัดการ คู่ขนานไปกับการเฝ้าสังเกตกลไกการตลาดอยู่เสมอ ที่สำคัญคือการเปิดกว้างให้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างโอกาสให้กับ ซี.ซี.เอส. 

ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ทั้งจากพิษสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทแข็งค่า ราคาน้ำมันและทองคำ หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่กำลังถูกดิสรัปต์อย่างรวดเร็ว หลายปัจจัยล้วนเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงต่อการกระทบกับธุรกิจ สำนักข่าวออนไลน์ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตโลหะการ M Report จึงขอทำหน้าที่ส่องสถานการณ์ผ่านคำถาม จนได้คำตอบจาก คุณเกรียงไกร มโนบูรชัยเลิศ ถึงเหตุการณ์ปัจจุบันของธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

เปิดวิสัยทัศน์ ส่องสถานการณ์ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ปี 2019 

ยอดขายปี 2019 ทรง หรือ ทรุด
“ ยอดการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 35% แต่ยอดการผลิตในภาคส่วนอื่น ๆ กลับมีจำนวนลดลง ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมมีการประมาณการว่าจะเทียบเท่ากับปี 2018 ที่ผ่านมา ”

มีการลงทุนเทคโนโลยีเพิ่มเติมบ้างหรือไม่
“ ปี 2019 ซี.ซี.เอส. มีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม เฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมอากาศยาน รวมทั้งระบบบริหารจัดการ เพราะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับชิ้นส่วนอากาศยาน”

สถานการณ์ต้นทุนการผลิตเป็นอย่างไร
“ ต้นทุนการผลิตสมเหตุสมผลสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ ”

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง หรือปัญหาปี 2019
“ สภาพเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยเอง รวมไปถึงเศรษฐกิจโลก ไม่ค่อยสู้ดีนักบวกกับค่าเงินบาทที่มีความแข็งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีการชะลอตัวในการลงทุน ซึ่งกระทบต่อยอดการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของ ซี.ซี.เอส. ”

ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานมีสถานการณ์เป็นอย่างไร
“ ปัจจุบันตลาดมีความต้องการชิ้นส่วนอากาศยานอีกมากมาย ยังมีโอกาสสำหรับบริษัทที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในด้านการลงทุนแบบระยะยาว ”

ความต้องการด้านคุณภาพ และราคา ของผู้ซื้อมีความเปลี่ยนแปลงไปไหม
“ ในเรื่องของคุณภาพ ลูกค้ามีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่เป็นหัวใจหลักคือต้องรักษาความสม่ำเสมอของคุณภาพชิ้นงานไว้เป็นที่ตั้ง ส่วนในเรื่องของราคา ลูกค้าจะมีการกำหนดให้ลดต้นทุนการผลิตลงทุกปี เราจึงต้องศึกษาหาเทคโนโลยีเพื่อมาลดต้นทุนการผลิตอยู่เสมอ ”

ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ปัจจุบันแข่งขันกันด้วยอะไร
“ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องคุณภาพ ราคา การส่งงานที่ตรงต่อเวลา เทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบบริหารจัดการ ”

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังดิ้นรนเพื่อรอดจากพิษเศรษฐกิจ อะไรที่ต้องคิดและทำในเวลานี้
“ กุญแจ 3 ดอกสำคัญที่อาจจะสามารถช่วยปลดล็อคธุรกิจจากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันได้คือ 1.ใส่ใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 2.ไม่อิงกับธุรกิจที่ตัวเองถนัดเพียงอย่างเดียว 3.เตรียมพร้อมในการปรับโครงสร้างทางการเงิน ”

ตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานกำลังหอมหวน ใครจะลงสนามนี้อย่างไรก็ขายได้
“ ก็อาจจะใช่ ถ้าคุณสามารถทำให้การผลิตของคุณได้รับการรับรองมาตราฐานอุตสาหกรรมอากาศยานได้ และคุณมีความถนัดในการวางแผนแบบระยะยาว รวมทั้งมีความอดทนต่อการขาดทุนในระยะแรกช่วงเริ่มต้นธุรกิจได้ ”

อย่าได้เมินเฉยต่อวิกฤต ประโยคนี้คุณเกรียงไกร มีความคิดเห็นอย่างไร
“ในฐานะผู้นำต้องเห็นวิกฤตก่อนจะมีวิกฤติเสียอีก ถ้านิ่งเฉยปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หายนะเกินขึ้นแน่ ๆ แต่การจะเผชิญหน้ากับวิกฤตให้ได้ดีนั้น ก็จะต้องผ่านการพินิจพิเคราะห์มาแล้วว่าจะเกิดวิกฤต นั้นแหละถึงจะเข้าทางที่ว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส”

สำหรับคุณเกรียงไกร โอกาสทางธุรกิจมาจากไหน 
“แน่นอนเลยว่าโอกาสย่อมมาจากผลกำไร เมื่อมีกำไรเราก็จะมีโอกาสที่จะต่อยอดธุรกิจ แต่บางทีโอกาสก็อาจมาจากการวางแผนเพื่อความมั่นคงของธุรกิจ เช่น การวางแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5 - 15 ปี หรือบางที่โอกาสทางธุรกิจก็อาจจะมาในรูปแบบของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง”

นิยามของความสำเร็จเปลี่ยนไปตามบริบท สำหรับปี 2019 นิยามของความสำเร็จควรเป็นอย่างไร
“การพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงเทคโนโลยีให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด”

หนึ่งประโยคปลุกใจผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมยุค 2019
“มองหาโอกาสใหม่ ๆ ทั้งในและนอกประเทศตลอดเวลา และไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง”

 

M Talk เสวนา 90 นาที “The next Money Machine - ฟัง G2 คุยธุรกิจใหม่” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายนนี้ คุณเกรียงไกร มโนบูรชัยเลิศ จาก C.C.S. GROUP จะมาเผยสถานการณ์ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน รวมทั้งแชร์มุมมองโอกาสดีน่าจับตามองของอุตสาหกรรมฉบับเต็ม พร้อมเล่าเรื่องใหม่ เรื่องเครื่องจักรทำเงินเครื่องถัดไป และช่องทางธุรกิจใหม่ของยุคนี้ ในงาน M Talk  - เสวนา 90 นาที “The next Money Machine : ฟัง G2 คุยธุรกิจใหม่” และนอกจากคุณเกรียงไกรแล้ว จะได้พบกับ G2 อีก 2 ท่านคือ คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ จาก Bitwise GROUP ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรายใหญ่ ผู้ซึ่งนิยมความเร็วเจ้าของนิยาม “ผลิตให้เร็วที่สุด เพื่อต้นทุนที่ดีที่สุด” และ  คุณวรุตม์ รวยสว่างบุญ จาก Micro Precision ผู้ผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานอะลูมิเนียมแถวหน้าของประเทศไทย ที่พอร์ตรายได้ส่วนใหญ่มาจากการรับออเดอร์จากบริษัทญี่ปุ่น

 

M Talk  - เสวนา 90 นาที
“The next Money Machine : ฟัง G2 คุยธุรกิจใหม่”
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00  - 13.30 น. 
ห้อง Silk 3-4 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 
 

 

“The next Money Machine : ฟัง G2 คุยธุรกิจใหม่”


กิจกรรมเสวนาวงเล็ก ฟังผู้บริหารอุตสาหกรรมไทยรุ่นใหม่ พูดถึงโอกาส 
และช่องทางธุรกิจใหม่ของยุคนี้ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง

 

กำหนดการ
 
11.00-11.30 น.   ลงทะเบียน
11.30-12.00 น.   พบปะ สังสรรค์ และแนะนำตัว                
12.00-13.30 น.   ร่วมฟังเสวนาและรับประทานอาหารเที่ยง M Talk - เสวนา 90 นาที
                             “The next Money Machine : ฟัง G2 คุยธุรกิจใหม่” 
                                 • ​คุณเกรียงไกร มโนบูรชัยเลิศ
                                       C.C.S. GROUP
                                 • ​คุณภวเกียรติ กีรติชีวนันท์
                                       Bitwise GROUP
                                 • ​คุณวรุตม์ รวยสว่างบุญ
                                       Micro Precision Co., Ltd.
 
หมายเหตุ : งานเริ่มและจบตรงเวลา
 
การลงทะเบียนร่วมงาน
 
ค่าเข้าร่วมงาน M Talk - เสวนา 90 นาที “The next Money Machine : ฟัง G2 คุยธุรกิจใหม่” 
ท่านละ 2,000 บาท ที่นั่งจำนวนจำกัด ***ลงทะเบียน 30 ท่านแรก ท่านละ 1,500 บาท***
 
สแกน QR Code หรือ คลิกจองตั๋วได้ที่ :  https://forms.gle/WWdnL2JUT4dvFEPg9
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกสรา มากโพธิ์ l email: seminar@mreport.co.th l โทร. 02 399 5908-9
 
 
 
 

ที่มา : M Report