Panasonic แนวรุกตลาดเครื่องปรับอากาศในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อัปเดตล่าสุด 7 ก.ย. 2561
  • Share :
  • 547 Reads   

Panasonic พร้อมรุกตลาดเครื่องปรับอากาศในจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเครื่องปรับอากาศ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจาก Panasonic เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใน 2 ภูมิภาค โดยเฉพาะในตัวเมืองที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรง ทำให้การควบคุมอุณหภูมิในอาคารด้วยเครื่องปรับอากาศไม่เพียงพอ แต่ยังจำเป็นต้องมีการควบคุมความสะอาด ความชื้น และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งทางบริษัทจะใช้จุดนี้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความแตกต่างระหว่างตนและผู้ผลิตรายอื่นให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น

Panasonic มีจุดเด่นด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และประสบการณ์การพัฒนา อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับผู้ผลิตซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้ว พบว่า Panasonic มักจะเดินตามหลังอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทจึงเร่งประสานความร่วมมือกับภายนอก ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักกับ Panasonic

ปัจจุบัน ทางบริษัทได้รุกตลาดเครื่องปรับอากาศในจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด “Quality Air For Life” และได้ตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางการขายในไทย มาเลเซีย และเวียดนาม จากการขายเพียงเครื่องปรับอากาศ ไปเป็นการขายเครื่องปรับอากาศคู่กับผลิตภัณฑ์อื่น เช่น พัดลมระบายอากาศ ซึ่งแนวทางเดียวกันนี้จะถูกนำไปปรับใช้ในตลาดจีนต่อไป ซึ่งคาดการณ์ว่า จะช่วยเพิ่มยอดขายได้ปีละ 8%

นอกจากนี้ Panasonic ยังได้เริ่มพัฒนาเครื่องปรับอากาศ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานที่เช่นอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า และอื่น ๆ เพื่อให้ได้เป็นระบบปรับอากาศที่มีความเหมาะสมกับทั้ง 2 ภูมิภาคอีกด้วย ซึ่งคาดการณ์ว่าหลังจากนี้ การแข่งขันในตลาดกับผู้ผลิตรายอื่นจะรุนแรงขึ้นอย่างแน่นอน


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun