ไฟเขียว! BMW จับมือ Daimler เดินหน้าก้าวถัดไป

อัปเดตล่าสุด 22 ธ.ค. 2561
  • Share :
  • 827 Reads   

BMW Group ร่วม Daimler AG เผยก้าวถัดไปของความร่วมมือในส่วนของบริษัทร่วมทุนระหว่างทั้ง 2 ค่าย หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ รวมถึงการรับรองจากคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา ไฟเขียวให้กิจการร่วมค้า ซึ่งทั้ง 2 บริษัทถือหุ้นกันคนละครึ่งสามารถเดินหน้าต่อไปได้

กิจการร่วมค้าของทั้ง 2 ค่ายนี้ มีเนื้อหาว่าด้วยวิสัยทัศน์ ซึ่งมุ่งไปที่การพัฒนาการคมนาคมภายในตัวเมือง และการคมนาคมรูปแบบใหม่ ซึ่งต้องเข้าถึงได้ง่ายด้วยเพียงปลายนิ้ว ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เดินทาง เพื่อยกระดับการคมนาคมในยุคแห่งการเชื่อมต่อขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

โดย BMW และ Daimler ตั้งเป้าว่าจะดำเนินการด้านธุรกรรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2019 และพร้อมเดินหน้าก้าวถัดไปภายในไตรมาสแรกของปีเดียวกัน โดยมีเนื้อหาสำคัญ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้
 
1. Multimodal and on-demand mobility with moovel and ReachNow: 
BMW และ Daimler พร้อมนำเสนอโซลูชัน และแพล็ตฟอร์มเพื่อการคมนาคมหลายรูปแบบ เช่น Car Sharing, บริการเช่าจักรยาน, บริการขนส่งมวลชน, รวมไปถึงการจอง และชำระค่าบริการ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมไปถึงการใช้ยานยนต์เป็นส่วนหนึ่งของการบริการ

2. CarSharing with Car2Go and DriveNow:
ปัจจุบัน ธุรกิจ Car2Go และ DriveNow ของทั้ง 2 ค่ายเปิดให้บริการอยู่ในเมืองใหญ่กว่า 30 แห่ง และมียานยนต์ให้บริการมากถึง 20,000 คัน ซึ่งบริการแบบ Car Sharing นี้เอง ที่ช่วยลดจำนวนยานยนต์บนท้องถนนให้น้อยลง นำไปสู่การคมนาคมทางท้องถนนที่สะดวกขึ้นในภาพรวม

3. Ride-Hailing with mytaxi, Chauffeur Privé, Clever Taxi and Beat: 
ปัจจุบัน ในยุโรป และแอฟริกาใต้ มีผู้ใช้บริการทั้ง 3 นี้รวมแล้วกว่า 15.9 ล้านราย ซึ่ง BMW และ Daimler จะมุ่งพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนให้การใช้งานบริการเหล่านี้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหารการติดขัดทางการจราจรให้น้อยลงอีกด้วย

4. Parking with ParkNow and Parkmobile Group/Parkmobile LLC:
บริการที่จอดรถริมถนน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านเทคโนโลยีดิจิตัล รวมถึงบริการจองพื้นที่จอดรถล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ ลดระยเวลาที่ต้องใช้ในการหาที่จอดรถ และช่วยให้การจรจรเกิดการติดขัดน้อยลง ซึ่งปัจจุบัน การใช้เวลาหาที่จอดรถนั้น มีปริมาณเทียบเท่ากับ 30% ของปัญหาการจราจรทั้งหมด

5. Charging with ChargeNow and Digital Charging Solutions:
สถานีชาร์จไฟรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EV) ที่เข้าถึงง่าย และสะดวกในการใช้งาน คือเทคโนโลยีที่เมื่อนำมารวมกับพื้นที่จอดรถในตัวเมืองแล้ว จะเป็นส่วนสำคัญในการก้าวเข้าสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัว


ที่มา : M Report