EEC, สกพอ., การค้าเสรี ,FTA, เดนมาร์ก, M Report

นายกรัฐมนตรี สานสัมพันธ์ “เดนมาร์ก” ชวนลงทุนเพิ่มใน EEC

อัปเดตล่าสุด 25 ธ.ค. 2562
  • Share :
  • 1,123 Reads   

นายกรัฐมนตรี สานต่อความสัมพันธ์กับประเทศเดนมาร์ก เดินหน้าเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป พร้อมเชิญชวนนักธุรกิจเดนมาร์กขยายการลงทุนเพิ่มเติมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะในสาขาที่มีศักยภาพ    
      
นายอุฟเฟอ โวล์ฟเฮชเชิล (H.E. Mr. Uffe Wolffhechel) เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยนายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณเอกอัครราชทูตที่มีบทบาทส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศมาตลอดระยะเวลา 3 ปีที่อยู่ในตำแหน่ง และเชื่อมั่นว่าเมื่อเอกอัครราชทูตเดินทางกลับประเทศจะช่วยผลักดันสานต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความต่อเนื่องต่อไป หลังจากได้สนับสนุนการรื้อฟื้นการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสสำคัญทางการค้าให้ไทยและเดนมาร์ก  

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ขอบคุณที่นักธุรกิจเดนมาร์กมาร่วมลงทุนและสร้างงานในประเทศไทย และขอให้เดนมาร์กดูแลนักลงทุนไทยในเดนมาร์กด้วย ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนคณะนักธุรกิจเดนมาร์กลงทุนเพิ่มเติมในไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในสาขาที่เดนมาร์กมีศักยภาพ รวมทั้งเชิญชวนให้เดนมาร์กมีส่วนร่วมในศูนย์อาเซียน ได้แก่ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน และศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม ซึ่งเอกอัครราชทูตพร้อมจะหยิบยกขึ้นหารือกับเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยคนต่อไป

ด้าน นายอุฟเฟอ โวล์ฟเฮชเชิล กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความร่วมมือตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และได้เรียนรู้การทำงานในประเทศไทย พร้อมยืนยันจะสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือกับไทยให้ดีขึ้นไปในทุกระดับ โดยเฉพาะมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศ 

ทั้งนี้ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกนระบุว่า เดนมาร์กมีความโดดเด่นในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมและการออกแบบ พลังงานสะอาด (Cleantech) เช่น พลังงานลม และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า, พลังงานชีวภาพ (Bioenergy) , เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  เช่น เทคโนโลยีไร้สาย (Wireless & Mobile Technology) และการแพทย์สมัยใหม่ โดยเดนมาร์กได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมากมาย อาทิ Skype และ Bang & Olufsen เป็นต้น


ขณะเดียวกันเดนมาร์กมีมหาวิทยาลัย องค์กร ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว ที่ไทยสามารถเรียนรู้ และนำมาใช้พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้าได้ต่อไป


อ่านบทความ และรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  : www.eeco.or.th


ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)