YCM T11 Vertical Machining Center เผยข้อดีของโครงสร้างเครื่องแบบ T-base Design

YCM T11 Vertical Machining Center เผยข้อดีของโครงสร้างเครื่องแบบ T-base Design

อัปเดตล่าสุด 9 เม.ย. 2567
  • Share :
  • 584 Reads   

YCM T11 Vertical Machining Center มีโครงสร้างเครื่องแบบ T-base Design ให้ประสิทธิภาพการตัดเฉือนงานที่ดีที่สุด และไม่มี Overhang ขณะตัดเฉือนงาน

The Best Force Flow of T-base Design

ด้วยโครงสร้างเครื่องแบบ T-base Design เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเครื่อง YCM T11 Vertical Machining Center เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการตัดเฉือนงานที่ดีที่สุด และไม่มี Overhang เนื่องจากไม่มีส่วนของโต๊ะยื่นออกนอกบริเวณแท่นเครื่องในขณะตัดเฉือนงาน

#YCM #YCMT11 #T11 #เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ #HSMmachinery #MLaunch #TechDriven


สินค้า