เศรษฐกิจดิจิทัลอินโดนีเซียโตเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาค เร่งผลักดันความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับสิงคโปร์

อัปเดตล่าสุด 1 พ.ย. 2562
  • Share :
  • 722 Reads   

ผลการวิจัยล่าสุดจากรายงาน e-Conomy SEA 2019 ได้ระบุเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลว่า แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงอินโดนีเซียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะในปีนี้ เศรษฐกิจดิจิทัลของอินโดนีเซียถูกคาดการณ์ว่าจะโตสูงถึง 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2568 คาดการณ์ว่าจะสูงกว่า 133 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  นอกจากนี้ จากรายงานของภูมิภาคปี 2562 การเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นครอบคลุม 5 ภาคคือ (1) อีคอมเมิร์ซ (2) สื่อออนไลน์ (3) แอพพลิเคชั่นการขนส่งออนไลน์ (4) การท่องเที่ยวและการเดินทาง และ (5) การบริการทางการเงินดิจิทัล และที่สำคัญคือรายงานดังกล่าวคาดการณ์ว่า ในอีก 4 ปีข้างหน้า ภาคอีคอมเมิร์ซของอินโดนีเซียจะโตถึง 12 เท่า และเพิ่มขึ้น 6 เท่าสำหรับภาคการขนส่งออนไลน์

นอกจากนี้ นาย Sri Mulyani รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียและ นาย Heng Swee Keat รองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ลงนาม MoU ในความมุ่งมั่นที่จะสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ National Single Window ระหว่างทั้งสองประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์นี้จะช่วยให้หน่วยงานศุลกากรสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานผ่านการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้นภายใต้โครงการนี้  รวมถึงระบบดังกล่าวเป็นการเอื้ออำนวยการทำธุรกิจระหว่างสิงคโปร์และอินโดนีเซียได้ง่ายขึ้นด้วย ทั้งนี้ นาย Sri Mulyani  หวังว่าอินโดนีเซียและสิงคโปร์จะร่วมกันอำนวยความสะดวกและรักษาระดับการหมุนเวียนมูลค่าทางการค้าระหว่างกันอีกด้วย
 

 

อ่านบทความ และรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  : ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ www.globthailand.com


ที่มา : ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา