สุมิพล ผุด “ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ – Technical Learning Academy” ณ นิคมฯ อมตะซิตี้ ระยอง เตรียมรับอีอีซีต้นปี 2019

อัปเดตล่าสุด 11 พ.ย. 2560
  • Share :
  • 3,916 Reads   

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่รัฐบาลได้กำหนดแนวทางนำประเทศไทยก้าวสู่ “ประเทศและอุตสาหกรรม 4.0” โดยผลักดัน “โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” (Eastern Economic Corridor – EEC) เป็นมาตรการเร่งด่วนอันดับแรกด้วยงบลงทุนจำนวนมหาศาล เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านคมนาคมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุม 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง   

“ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ – Technical Learning Academy” ของเครือสุมิพลได้กำเนิดขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของ EEC บนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 14 แห่ง ดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานในต้นปี 2019 ในช่วง 3 ปีแรก จะพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่า 5,000 คนต่อปี ด้วยการจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยมีหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (Basic Course) และขั้นสูง (Intensive Course) รวมถึงการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ งานนิทรรศการเครื่องจักรกลอุปกรณ์ และการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา

บริษัท เครือสุมิพล จำกัด ในฐานะบริษัทแม่ (Holding Company) ของบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูงชั้นนำของประเทศเป็นเวลากว่า 30 ปี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของบริษัทฯ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและใช้เป็นสำนักงานธุรกิจแห่งใหม่ของบริษัทด้วย การจัดตั้งศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้นี้ได้ตั้งเป้าให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellent) ในอนาคต

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ สุมิพลโดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลกรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 14 หน่วยงาน พร้อมกับเปิดตัว “ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ – Technical Learning Academy” ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ เวลา 9.00-12.00 น. ในงาน Metalex 2017 ณ ห้อง SILK 1-2 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี และมีการบรรยายพิเศษ โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ Industry 4.0 และ Eastern Economic Corridor (EEC) คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร และบริษัทผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลอุปกรณ์ชั้นนำของประเทศจำนวนมาก


ที่มา : เอ็ม รีพอร์ต