ฮันนี่เวลล์ย้ำความมุ่งมั่นในการร่วมมือและขับเคลื่อนการเติบโตในไทย

14 มี.ค. 2561
  • Share :

ฮันนี่เวลล์ ประกาศย้ำแผนการลงทุนและขยายธุรกิจในไทย มุ่งเน้น ‘พลังแห่งการเชื่อมต่อด้วยระบบอัจฉริยะ (Power of Connected)’ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และรัฐบาลไทย

ในฐานะที่เป็นองค์กรแถวหน้าด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม ฮันนี่เวลล์มีความพร้อมช่วยสนับสนุนและส่งเสริม ‘วิสัยทัศน์ ประเทศไทย 4.0’ ของรัฐบาลไทย ซึ่งมุ่งเน้นยกระดับประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่เน้นการเพิ่มคุณค่าและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและยาวนานของฮันนี่เวลล์ ทำให้บริษัทมีศักยภาพเฉพาะตัวในการผนวกความสามารถของซอฟต์แวร์เข้ากับผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดเป็นโซลูชั่นส์ที่สามารถเชื่อมต่อด้วยระบบอัจฉริยะ มากด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลกว่าที่เคย ทั้งนี้ ราวครึ่งหนึ่งของวิศวกรของฮันนี่เวลล์ที่มีอยู่ทั่วโลกถึง 23,000 คน ล้วนเป็นวิศวกรด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งบริษัทคาดว่า ในช่วง 5 ปีข้างหน้านี้ กว่าร้อยละ 60 ของอัตราการเติบโตจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์

“ประเทศไทยเป็นตลาดเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพการเติบโตสูง (HGRs) ซึ่งเป็นผลพวงจากการมีภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการเติบโตและเปิดรับด้านนวัตกรรม เราจึงคาดว่าการเติบโตของตลาด HGRs จะมีอัตราสูงกว่าระดับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมไทยในช่วงระยะ 5 ปีข้างหน้า” มร. เชน เท็ดจาราติ กรรมการผู้จัดการ ฮันนี่เวลล์ ดูแลภูมิภาค HGRs กล่าว

“ไม่ว่าลูกค้าของเราจะบริหารโรงงานปิโตรเคมี สายการบิน หรือตึกสูงเสียดฟ้า การปฏิบัติการต่าง ๆ ล้วนมีข้อมูลเกิดขึ้นมหาศาลที่ยังไม่ได้นำมาทำให้เกิดคุณค่าสำหรับลูกค้า เทคโนโลยีอันล้ำหน้าของเราจะเข้ามาช่วยสกัดเอาคุณค่าที่ซ่อนอยู่ออกมา ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยข้อมูล และช่วยยกระดับความปลอดภัย ความมั่นคง ประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติการ”

นับเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ฮันนี่เวลล์ได้เติบโตควบคู่กับอุตสาหกรรมไทย มีส่วนช่วยพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำได้อย่างแข็งแกร่งในการให้บริการด้านเทคโนโลยีคุณภาพสูงสำหรับอาคารและที่พักอาศัย โซลูชั่นส์ด้านความปลอดภัยและการเพิ่มผลผลิต เทคโนโลยีวัตถุดิบเพื่อการอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบและผลิตภัณฑ์ด้านการบินและอวกาศ รองรับการพัฒนาของไทยที่มุ่งไปสู่สังคมที่ล้ำสมัย ปลอดภัย และยั่งยืนยิ่งขึ้น

“เราเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพเติบโตอีกมาก เนื่องจากมีความได้เปรียบด้านประชากรและการพัฒนาที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของฮันนี่เวลล์ และแนวโน้มระดับมหภาคของโลก เช่น การเติบโตอย่างเห็นได้ชัดของชนชั้นกลาง สังคมเมืองที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ความต้องการพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและมั่นคง และการก้าวสู่ยุคดิจิทัล ทั้งนี้ ข้อมูลการค้าล่าสุดส่วนใหญ่มีทิศทางบวก และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยเติบโตร้อยละ 4 ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 และคาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในปีนี้” นางไม ชาง ทัน กรรมการผู้จัดการ ฮันนี่เวลล์ ประจำภูมิภาคอินโดจีน กล่าว “เราตื่นเต้นและยินดีมากที่ได้มาดำเนินธุรกิจในไทย และจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย”


ที่มา : M Report