บอร์ด EEC อนุมัตินิคมอุตสาหกรรมเหมราชทั้ง 9 เป็นเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมาย

14 พ.ค. 2561
  • Share :

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของไทยรายงานว่า คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้นิคมอุตสาหกรรมเหมราชของบริษัทฯ เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) เพิ่มอีก 8 แห่ง จากเดิมที่ได้รับอนุมัติแล้ว 1 แห่ง คือนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 รวมเป็นนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 9 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 34,434 ไร่

ประกอบไปด้วย นิคม นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 1, นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 2, นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง), นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด, นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2, นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ได้รับการอนุมัติเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560), นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นตะวันออก มาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 3, นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชทั้ง 9 แห่งจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนารองรับทั้ง 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล

“นับตั้งแต่ที่รัฐบาลได้เดินหน้าพัฒนาโครงการอีอีซี ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปให้ความร่วมมือและสนับสนุนรัฐบาลอย่างเต็มที่มาโดยตลอด และวันนี้ เราจึงภูมิใจอย่างยิ่งที่นิคมอุตสาหกรรม 9 แห่งของเราได้รับการอนุมัติให้เป็นเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) อย่างเป็นทางการ” นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าว

“ซึ่งช่วยย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการมีส่วนช่วยผลักดันการพัฒนา 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประเทศชาติของเรา”

มร. เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) กล่าว “นับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่เราจะได้กระตุ้นการพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อค่าตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ การเปิดตัว 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมของไทยในตลาดโลกให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วย”

รู้จักดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป) ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของไทย โดยบริษัทมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านโลจิสติกส์ และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  และบริการโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจพัฒนาโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า และกลุ่มธุรกิจดิจิทัล


ที่มา : M Report