บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่

16 พ.ค. 2561
  • Share :
  • 2,174 Reads   

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์ และนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทในเครือจากบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เป็น “บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ภายใต้แบรนด์ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 8 แห่ง ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นชื่อนิคมอุตสาหกรรมใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมายเหตุ : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ยังคงใช้ชื่อเหมือนเดิม

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงป้ายชื่อโครงการ รวมถึงเอกสารทางการตลาดต่าง ๆ ภายใต้ชื่อบริษัท และชื่อนิคมอุตสาหกรรมใหม่ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

“การเปลี่ยนชื่อบริษัทและนิคมอุตสาหกรรมใหม่นี้ สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด” นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าว

“ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหรือธุรกิจของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เดิม แต่อย่างใด บริษัทฯ ยังคงให้บริการด้านนิคมอุตสาหกรรมด้วยมาตรฐานสูงสุด จากทีมงานและผู้บริหารที่มีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์” นางสาวจรีพรกล่าว


ที่มา : M Report