ไทย เอวิเอชั่น ทุ่ม 200 ล้านชูร้อยเอ็ดเป็นฮับการบินใหม่ในอินโดไชน่า

อัปเดตล่าสุด 15 พ.ค. 2561
  • Share :
  • 832 Reads   

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมานั้นบริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและพนักงานบริษัทฯ ร่วมกันทำพิธีวางศิลาฤกษ์ “ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ - สควอดรอน 101” สถาบันฝึกอบรมด้านการบินคุณภาพมาตรฐานสากลสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันจะเป็นนักบิน บนพื้นที่ก่อสร้าง 10 ไร่ ณ บ้านหนองพอก ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดร้อยเอ็ดและยกระดับร้อยเอ็ดให้เป็นศูนย์กลางฝึกการบินแห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดไชน่า

นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด กล่าวว่า “เราอยู่ในธุรกิจการบินและคลุกคลีกับแวดวงการบินมากว่า 4 เจนเนเรชั่นตั้งแต่ พลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ (2503 – 2517) เรารู้ดีว่า การจะเป็นนักบินที่ดีได้ ต้องอาศัยความรู้ ทักษะการฝึกฝน และคำแนะนำจากครูการบินที่มีความชำนาญ พร้อมกับสนามบินที่เหมาะแก่การฝึกบิน และสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตแบบนักบินอย่างสมบูรณ์ เราจึงเล็งเห็นถึงโอกาสของการผลิตนักบินพลเรือนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในระดับสากลภายใต้มาตรฐานข้อกำหนดของ ICAO บริษัทจึงได้ทุ่มงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท เพื่อสร้างสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน “ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ - สควอดรอน 101” ในจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ราบมีความปลอดภัยสูงสุดเหมาะแก่การฝึกศิษย์การบิน อีกทั้งสถาบันฯ ยังใช้สนามบินร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ฝึกสอนภาคอากาศ ซึ่งมีอุปกรณ์และเครื่องช่วยในการเดินอากาศครบทุกด้านอีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2562”

นายชนภัทท์ จันทรุเบกษา รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า “ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ - สควอดรอน 101” เป็นมิติใหม่ของการฝึกอบรมด้านการบินในประเทศไทยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันอยากเป็นนักบินโดยเฉพาะ เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการผลิตนักบินที่มีคุณภาพ นอกจากความแข็งแกร่งในด้านของครูการบินที่มีประสบการณ์ เครื่องบินที่เหมาะสมกับการฝึกบินและทันสมัย พร้อมทั้ง สถาบันฝึกสอนการบินแห่งนี้ประกอบไปด้วย อาคารเรียน หอพัก ห้องแผนการบิน ออดิทอเรี่ยม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เสมือนเป็นโรงเรียนประจำที่สอนด้านการบิน เพื่อให้ศิษย์การบิน ได้รับการฝึกฝนอบรมระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่”

เพราะเราคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและ ความเป็นอยู่ของนักเรียนที่เข้าฝึกอบรมอีกด้วย ซึ่ง ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่แห่งนี้ จะเป็นสถาบันฯ ที่สมบูรณ์ เพียบพร้อม สำหรับการฝึกอบรมนักบินพาณิชย์“

ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินแบบครบวงจรที่มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO โดย ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี่ เปิดหลักสูตรฝึกอบรม ที่ได้มาตรฐาน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรใบอนุญาตการบินส่วนบุคคล (Private Pilot License Course) หลักสูตรใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License Course) หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating Course) หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi-Engine Rating Course) และหลักสูตรครูการบิน (Flight Instructor Rating Course)