Denso ออกแบบระบบ Factory Automation ตอบโจทย์ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

อัปเดตล่าสุด 13 มิ.ย. 2561
  • Share :
  • 2,674 Reads   

Denso Japan เตรียมวางจำหน่ายระบบ FA ประสิทธิภาพสูง “Lean Automation Package” โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายได้อย่างเร็วที่สุดภายในปีนี้ โดยในช่วงแรกระบบที่ทาง Denso พัฒนาขึ้นได้ถูกออกแบบให้สามารถนำไปใช้กับ Picking Robot สายพานลำเลียง และหุ่นยนต์ลำเลียงได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยองค์ความรู้จากการออกแบบกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

โดยก่อนหน้านี้ Denso ได้มีการนำหุ่นยนต์ลำเลียงความเร็วสูงขนาดเล็ก “D-Depot” และหุ่นยนต์ลำเลียง “D-Carry” มาใช้งานภายในโรงงานตนเอง ซึ่งหลังจากประเมินผลการใช้งานแล้วจะมีการตัดสินใจขายให้กับบริษัทอื่นในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานว่า Denso นำหุ่นยนต์ทั้งสองรุ่นไปใช้ในโรงงานไหน และในกระบวนการทำงานไหน

โดยหุ่นยนต์ลำเลียงขนาดเล็ก D-Depot เป็นผลงานที่ Denso ร่วมพัฒนากับ Toyohashi University of Technology ซึ่งใช้เทคโนโลยีการชาร์จไฟแบบไร้สาย สามารถทำให้ทำงานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องหยุดเครื่อง และมีแผนนำไปเสนอขายให้กับโรงงานผลิตชิ้นส่วนและโรงงานที่จำเป็นต้องมีการทำงานตลอด 24 ชม. ส่วน D-Carry นั้น ได้ถูกออกแบบสำหรับขนส่งชิ้นงานที่ยังอยู่ในกระบวนการผลิต จึงได้ออกแบบให้เคลื่อนไหวเองได้โดยอัตโนมัติและมีความปลอดภัยสูง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาให้สามารถนำไปเชื่อมต่อกับโรงงานอื่น ๆ และระบบ IoT ของโรงงานนั้น ๆ ได้

จะเห็นได้ว่าธุรกิจด้าน FA ของ Denso ได้รับการทุ่มเทให้ไม่ต่างกับธุรกิจด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติและรถยนต์ไฟฟ้าแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อเดือนเมษายนปี 2017 ก็ได้มีการก่อตั้งแผนก FA ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้มีความพร้อมรับต่อการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต และได้รับความไว้วางใจจาก JETRO ให้เป็นผู้ดำเนินการโชว์เคส Lean Automation และการก่อตั้งธุรกิจการอบรมบุคลากรให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2018 ที่ผ่านมา