Mitsubishi Aircraft Corporation เดินหน้าประกอบเครื่องบินโดยสารเชิงพาณิชย์ MRJ อีกครั้ง

อัปเดตล่าสุด 10 ก.ค. 2561
  • Share :
  • 706 Reads   

Mitsubishi Aircraft Corporation แจ้งพันธมิตร เตรียมประกอบเครื่องบินโดยสารเชิงพาณิชย์ “MRJ (Mitsubishi Regional Jet)” อีกครั้งในฤดูใบไม้ร่วงนี้ หลังจากที่หยุดการผลิตไปครั้งหนึ่งหลังการเลื่อนเส้นตายเป็นครั้งที่ 5 เมื่อปี 2017 และเตรียมความพร้อมในการผลิตจำนวนมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 เพื่อให้พร้อมจัดส่งเครื่องบินลำแรก ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดในส่วนของแผนการผลิต แต่คาดการณ์ว่าจะรักษากระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเวลาได้ยากเนื่องจากปัญหาด้านบุคลากร

นอกจากนี้ Mitsubishi Aircraft Corporation ยังมีกำหนดจัดการประชุมผู้เกี่ยวข้องรายเดือนหลังจากที่หยุดไประยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนผู้เกี่ยวข้องที่ลดลงจากการหยุดการผลิตก่อนหน้านี้ ทำให้คาดการณ์ว่าจะไม่สามารถผลิตได้เดือนละ 1 ลำตามที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนหยุดกระบวนการผลิต แม้ว่าจะตั้งเป้าการผลิตไว้ที่เดือนละ 10 ลำก็ตาม

ในอีกด้านหนึ่ง ทางบริษัทยังได้แจ้งทางผู้เกี่ยวข้องเรื่องการกลับมาผลิตชิ้นส่วนอีกครั้ง ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีชิ้นส่วนเก็บสำรองไว้อยู่ และจะมีการจ้างผลิตเพิ่มหรือไม่ในอัตราเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วในการประกอบเครื่องบินหลังจากนี้

สำหรับการทดสอบบิน MRJ เพื่อขอรับการรับรองที่สหรัฐฯ ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และจะทำการแก้แบบในส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าเพื่อให้ผลิตได้ในครึ่งหลังปี 2020

MRJ ถูกออกแบบให้มี 2 รุ่น คือ “90” ซึ่งมี 88 ที่นั่ง และ “70” ซึ่งมี 76 ที่นั่ง โดยคาดการณ์ว่า รุ่น 70 จะเป็นรุ่นที่ถูกผลิตเป็นหลัก ซึ่ง Mitsubishi Aircraft Corporation ได้วางแผนเริ่มผลิตรุ่น 70 ในช่วงครึ่งหลังปี 2021  หรือในปี 2022

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาความไม่คืบหน้าในการเจรจาประเด็นข้อตกลงการจัดการแรงงานระหว่างสมาคมการบินและสมาคมนักบินในประเทศสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็น 80% ของผู้ออเดอร์ MRJ ทำให้มีความเป็นไปได้สูงมากว่า 90 จะไม่ได้ทำการบินจริง