ร่วมเสนอชื่อ M Award - G2 of the Year ภายในวันที่ 29 ต.ค. นี้

2 ต.ค. 2561
 • Share :
 • 2,724 Reads   

M Award – G2 of the Year คือ รางวัลเชิดชูเกียรติประจำปีที่มอบให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้เป็นทายาทรุ่นที่สอง 10 ราย ที่มีความโดดเด่นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตและพัฒนาผลิตภัณท์โลหะการ

สำนักข่าวอุตสาหกรรม เอ็ม รีพอร์ต สื่อออนไลน์เฉพาะด้านอันดับแนวหน้าของประเทศไทย กำหนดหลักการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล ดังนี้

คุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา

 • เป็นระดับผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำหรือหนึ่งในคณะผู้นำขององค์กรในอันดับต่อจากรุ่นก่อตั้ง
 • เป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย
 • เป็นบริษัทที่ไม่ดำเนินธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม รวมถึงเป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดีและไม่มีประวัติเสียหายในการดาเนินกิจการ เช่น ไม่มีพฤติกรรมในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ภายใน 3 ปีก่อนวันปิดรับ
 • มีการลงทุน สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล เพื่อพัฒนาการผลิตและผลิตภัณท์ โดยเฉพาะด้านโลหะหรืออื่นๆที่เกี่ยวพัน อย่างต่อเนื่องและโดดเด่น
 • มีการใช้แรงงานไทยในการผลิตเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของแรงงานทั้งหมด
 • มีการลงทุน สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคคลากร เพื่อรองรับการใช้ เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

 

การนำเสนอชื่อ

 • นำเสนอโดยหน่วยงานของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันอาชีวศึกษา สมาชิกร่วมก่อตั้งของสำนักข่าวอุตสาหกรรม เอ็ม รีพอร์ต หรือ เจ้าของ ผู้ผลิต และ ผู้จำหน่ายเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตโลหะการ ในประเทศไทยหรือจากนานาชาติ
 • เสนอชื่อโดยใช้เอกสารเสนอชื่อของสำนักข่าว เอ็ม รีพอร์ต

 

เงื่อนไขการนำเสนอชื่อ

 1. โดยหน่วยงานและองค์กรที่เข้าคุณสมบัติตามที่กำหนด
 2. ใช้เอกสารเสนอชื่อและยื่นต่อสำนักข่าวอุตสาหกรรม เอ็ม รีพอร์ต ภายในเวลาที่กำหนด
 3. การลงนามและเวลาการรับการเสนอชื่อโดยผู้อำนวยการสำนักข่าวฯ ถือเป็นสิ้นสุด
 4. สำหรับรางวัลประจำปี 2019 มีกำหนดเวลาดังนี้
  • ปิดรับการเสนอชื่อภายใน 29 ตุลาคม 2018 
  • คณะกรรมการตัดสินและประกาศชื่อภายใน 30 ตุลาคม 2018

 

เอกสารเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล M Award – G2 of the Year 2019  Click >> 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพิ่มเติม 

คุณณัฐกานต์  อีเมล์: award@mreport.co.th  โทร. 02-399-5908-9

 


ที่มา : M Report