ภาคอุตสาหกรรมดัน Cooperating Robot โตทั่วโลก

อัปเดตล่าสุด 9 ม.ค. 2562
  • Share :
  • 1,130 Reads   

Yano Research Institute คาดการณ์ ตลาด “Cooperating Robot” หุ่นยนต์เพื่อนร่วมงานที่มีความปลอดภัยสูงและสามารถทำงานร่วมกับคนได้ ในระดับโลก ขยายตัว 8.5 เท่า พุ่งแตะ 8.5 แสนล้านเยนภายในปี 2024 โดยมีปัจจัยหลักมาจากความต้องการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มากขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในขณะที่มีอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเป็นลำดับถัดมา

โดยในปี 2018 ที่ผ่านมานี้ตลาด Cooperating Robot ในระดับโลก มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้นจากปี 2017 มากถึง 54% ซึ่งเป็นผลมาจากความปลอดภัย ความง่ายในการใช้งาน และความโดดเด่นในการประหยัดพื้นที่ ซึ่งดึงดูดธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตได้เป็นอย่างดี

คาดการณ์ว่าในปี 2020 ตลาดนี้จะมีการเติบโตอีก 50% อย่างไรก็ตาม Yano Research Institute คาดการณ์เพิ่มเติมว่า ความต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตจะเกิดการชะลอตัวในช่วงปี 2021 - 2022 ซึ่งเป็นปีที่ถูกคาดการณ์ว่าราคาสินค้าจากอุตสาหกรรมการผลิตจะตกลง

อย่างไรก็ตาม ด้วยความคืบหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้คาดการณ์ได้ว่าในช่วงปีเดียวกันเอง การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องสำอาง จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเหล่านี้มีความต้องการ Cooperating Robot มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงแนวโน้มการนำไปใช้ในงานโรงแรม และอุตสาหกรรมบริการอื่น ๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มการเติบโต ที่มาจากรูปแบบการใช้งานอื่น ๆ เช่น การที่ธุรกิจร้านอาหารบางส่วน เริ่มมีการนำ Cooperating Robot มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในร้านแล้วอีกด้วย


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun