สถานการณ์โลกฉุดความต้องการ Machine Tools ลด

อัปเดตล่าสุด 10 ม.ค. 2562
  • Share :
  • 1,943 Reads   

เมื่อวันที่ 9 มกราคม Mr. Yukio Iimura ประธาน Japan Machine Tool Builders’ Association (JMBTA) เผย ยอดสั่ง Machine Tools ค่ายญี่ปุ่น ปี 2019 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2018 ซึ่งเป็นผลจากความไม่มั่นคงในตลาดโลก เช่น สงครามการค้าจีน - สหรัฐฯ และการแยกตัวออกจากสหประชาชาติของประเทศอังกฤษ ซึ่งส่งผลให้ความต้องการ Machine Tools และการลงทุนเกิดการชะลอตัว

ขณะนี้ JMBTA อยู่ระหว่างการจัดทำตัวเลขยอดสั่ง Machine Tools ประจำปี 2018 อยู่ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมียอดราว 1.8 ล้านล้านเยน และมีแนวโน้มลดลง 10% หรืออยู่ที่ 1.6 ล้านล้านเยนในปีนี้ และคาดการณ์ว่าความต้องการจากจีนจะลดลงถึงครึ่งหนึ่ง ในขณะที่ยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุ่นเองลดลงเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม Mr. Iimura กล่าวในที่ประชุมเพิ่มเติมว่า “แม้คาดการณ์ว่ายอดสั่งจะลดลง แต่ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มในทางที่ดี เนื่องจากสามารถตีความได้ว่า การเสริมกำลังผลิต แทนที่คนงานด้วยระบบอัตโนมัติ กำลังดำเนินไปได้ด้วยดี ซึ่งส่งผลให้ระยะห่างในการลงทุนมากยิ่งขึ้น” นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่พึ่งจะลงทุนครั้งใหญ่กันไปในช่วงปีก่อนอีกด้วย

ซึ่งภายในที่ประชุมเดียวกันนี้เอง Mr. Masahito Mori ประธานบริษัท DMG Mori และ Mr. Tomohisa Yamazaki ประธานบริษัท Yamazaki Mazak ได้แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Mr. Iimura อีกด้วย


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun