IBM Q System One

IBM Q System One คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัมทางพาณิชย์เครื่องแรกของโลก

อัปเดตล่าสุด 10 ม.ค. 2562
  • Share :
  • 1,767 Reads   

เมื่อวันที่ 8 มกราคม บริษัท IBM ได้ทำการประกาศเปิดตัว “IBM Q System One” คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม (Quantum Computer) ทางพาณิชย์เครื่องแรกของโลก ภายในงาน Consumer Electronics Show (CES) 2019 ซึ่งออกแบบขึ้นเพื่อใช้ทำการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ และการค้าอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกำหนดการเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม เพื่อให้บริการประมวลผลสำหรับลูกค้า ที่เมืองนิวยอร์ก ภายในปี 2019 นี้

IBM Q ถูกออกแบบขึ้นเพื่อการประมวลผล และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน หรือใช้เวลานานในการคำนวณ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างยิ่งในการคำนวณด้านการเงิน ซึ่งตัวเครื่องมีขีดความสามาถในการคำนวณโดยครอบคลุมุึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในระดับโลก เพื่อยกระดับการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ หรือใช้ในการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม เพื่อช่วยส่งเสริมด้านโลจิสติกส์

IBM Q เป็นคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัมรุ่นแรกของโลก ที่สามารถปฏิบัติการณ์ในนอกห้องทดลอง ด้วยขนาดที่เล็กลง โดยรอบติดตั้งกระจกกว้าง 9 เมตร สูง 9 เมตร หนา 0.5 นิ้วเพื่อป้องกันไม่ให้มีอากศไหลเข้าออก ทำงานภายใต้ระบบหล่อเย็น ซึ่งมีการควบคุณอุณหภูมิอย่างเหมาะสม เพื่อให้การคำนวนสามารถทำได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และอื่น ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัมทั้งสิ้น อีกทั้งยังพัฒนาขึ้นให้สามารถบำรุงรักษา และซ่อมแซมได้ง่าย เพื่อนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้อีกด้วย

โดย IBM Q จัดได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม ซึ่งมีศักยภาพในการประมวลผลบนระบบคลาวด์ที่มีความก้าวหน้าที่สุดบนโลกในขณะนี้ ด้วยคุณสมบัติในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการคำนวณได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้การประมวลผลมีความแม่นยำที่สุด พร้อมเชื่อมต่อเข้าระบบคลาวด์ เพื่อหาอัลกอริธึมที่เหมาะสมที่สุดในการประมวลผลตามโจทย์ที่ผู้ใช้ต้องการได้


ที่มา : M Report