สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมปั๊มขึ้นรูปโลหะ 2020

โรงงานปั๊มขึ้นรูปโลหะ ย่ำแย่ แนะหาตลาดใหม่ ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า

อัปเดตล่าสุด 26 ต.ค. 2563
  • Share :
  • 480 Reads   

โรงงานปั๊มขึ้นรูปโลหะ อีกหนึ่งกลุ่มที่พึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นลูกค้าฐานหลัก ในสภาวการณ์ที่ยานยนต์ตกต่ำเช่นนี้ย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วย

จากรายงานของสมาคมปั๊มขึ้นรูปโลหะญี่ปุ่น (Japan Metal Stamping Association: JSMA) ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ของธุรกิจโรงงานปั๊มขึ้นรูปโลหะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะถดถอย จำนวนผู้ประกอบการโรงงานปั๊มโลหะในญี่ปุ่นลดเหลือเพียง 30% ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลกที่โรงงานปั๊มโลหะลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1990 ซึ่งเป็นช่วงพีคที่ธุรกิจนี้เติบโตสูงสุด 

ด้วยงานปั๊มขึ้นรูปโลหะเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำ (Midstream) ทำให้สินค้าสามารถทำกำไรได้น้อย หากเทียบกับผู้ผลิตวัสดุและผู้ผลิตชิ้นส่วน นอกจากนี้ ยังพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นลูกค้าฐานหลัก เมื่อสภาพตลาดในหมู่ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ทำให้ผู้ผลิตญี่ปุ่นหลายรายเลือกใช้ซัพพลายเออร์จากประเทศจีนและไทยที่มีค่าแรงถูกกว่าทดแทนการสั่งผลิตจากภายในประเทศ จึงเป็นที่คาดการณ์ถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมปั๊มขึ้นรูปโลหะจะอยู่ในภาวะถดถอยอย่างรุนแรง

Mr. Ryuichi Takagi ประธานสมาคม JSMA ได้ให้ความเห็นต่ออุตสาหกรรมงานปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น และชี้แนวทางที่จะฟื้นฟูธุรกิจโรงงานปั๊มขึ้นรูปโลหะไว้ว่า 
“นอกจากการเพิ่มคุณภาพชิ้นงาน และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแล้ว ยังจำเป็นต้องมองหาตลาดใหม่ด้วย เช่น การเจาะตลาดชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EV) แทนชิ้นส่วนยานยนต์ทั่วไป ”

สถานการณ์ในอุตสาหกรรมงานปั๊มขึ้นรูปเป็นอย่างไร

“ในไตรมาสที่ 2 อุตสาหกรรมงานปั๊มขึ้นรูปโลหะได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างรุนแรง โดยกว่า 92% ของผู้ประกอบการปั๊มขึ้นรูปในประเทศญี่ปุ่นมีรายได้ถดถอย และกว่า 75% มีรายได้ในเกณฑ์ย่ำแย่ ก่อนที่รายได้จะเริ่มฟื้นตัวในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากการกลับมาเดินสายการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง ที่ความต้องการชิ้นส่วนขนาดเล็กจากอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคสคอมพิวเตอร์ ได้มีการเติบโต และกลายเป็นสินค้าที่ผู้ผลิตหลายรายเลือกผลิตเพื่อทดแทนรายได้ที่ขาดหาย”

ในระยะยาว อุตสาหกรรมงานปั๊มขึ้นรูปโลหะจะมีแนวโน้มอย่างไร

“ผมคิดว่าในระยะยาว รายได้ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้จะยิ่งถดถอย และกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ยากลำบากในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย”
 


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun