ศูนย์วิจัยอุตฯ ยานยนต์สมัยใหม่ ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง อุตฯ ยานยนต์ ถึง พ.ค. 63

อัปเดตล่าสุด 24 มี.ค. 2563
  • Share :
  • 397 Reads   

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ ส่งสัญญาณเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยานยนต์ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ตามระบบสัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Early Warning System) ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลเดือนมกราคม 2563 

อุปสงค์ต่างประเทศ

ส่งสัญญาณปกติจากดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจยุโรป และดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคอเมริกา แต่อย่างไรก็ตามดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลีย ยังคงส่งสัญญาณเตือน เป็นผลจากภัยพิบัติภายในประเทศ ที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายลง แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยได้ 

อุปสงค์ในประเทศ

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจไทยส่งสัญญาณเตือนติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 จากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง และจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 และดัชนีราคาสินค้าเกษตรเริ่มส่งสัญญาณเฝ้าระวัง

อุปทาน

มูลค่าการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ในไทยส่งสัญญาณปกติเนื่องจากมีการนำเข้าชิ้นส่วนเพื่อผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ที่เปิดตัวในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพิ่มมากขึ้น

 

อ่านเพิ่มเติม

ระบบสัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ธ.ค. 62


ที่มา : M Report