EVLOMO สหรัฐฯ ร่วม สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตั้งโรงงานผลิตแบตลิเธียม ใหญ่สุดอาเซียน ในพื้นที่ EEC

EVLOMO สหรัฐฯ ร่วม สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตั้งโรงงานผลิตแบตลิเธียม ใหญ่สุดอาเซียน ในพื้นที่ EEC

อัปเดตล่าสุด 23 เม.ย. 2564
  • Share :
  • 2,966 Reads   

บริษัท EVLOMO และบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงทุนกว่า 1.06 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในโครงการผลิตแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาด 8 กิกะวัตต์ ที่อำเภอหนองใหญ่ ในพื้นที่การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันที่ 23 เมษายน 2564 บริษัท EVLOMO จากไมแอมี สหรัฐอเมริกา และบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศจัดตั้งโรงงานแบตเตอรี่ลีเธียมที่มีขนาดกำลังการผลิต 8 กิกะวัตต์ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผ่านการทำธุรกิจกิจการร่วมค้า ซึ่งมีมูลค่าการร่วมลงทุนกว่า  1.06 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 55% และบริษัท EVLOMO ถือหุ้น 45%

โครงการนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะสร้างงานคุณภาพ รายได้สูง ไม่น้อยกว่า 3,000 ตำแหน่ง โดยจะเน้นการดึงเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมทั้งยกระดับพื้นที่อำเภอหนองใหญ่สู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ให้ประเทศไทยสามารถนำความรู้ด้านการพัฒนาแบตเตอรี่มาต่อยอดและสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทย โรงงานผลิตแบตเตอรี่จะมีขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่การผลิต และรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การร่วมทุนครั้งนี้ เป็นการจับมือกันระหว่างบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย และบริษัท EVLOMO ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนารถไฟฟ้าและการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย โดยบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) จะจัดพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมหนองใหญ่เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ และผลักดันให้อำเภอหนองใหญ่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยและอาเซียน โดยมี ดร. Li Qiyong และ ดร. Xu ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของประเทศไทยเป็นกำลังหลักในการพัฒนาโครงการ

ดร. Li Qiyong อดีตรองประธานบริษัท LG Chemicals (Korea) battery research and development มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและลีเธียมไอออน โพลิเมอร์ มากกว่า 20 ปี และ ดร. Xu เป็นผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบทางด้านการจัดหาวัสดุ การพัฒนาเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้กับ 3 บริษัทชั้นนำด้านการผลิตแบตเตอรี่ โดยมีการออกสิทธิบัตรการผลิตแล้วมากกว่า 70 ใบ

"ในระยะเริ่มต้นของโครงการ จะจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่มีกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม 143 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีแผนจะจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 18-24 เดือนและคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการภายในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งแบตเตอรี่ที่ผลิตจะใช้กับรถไฟฟ้า 4 ล้อ รถบัส ยานพาหนะหนัก รถ 2 ล้อ และใช้สำหรับการกักเก็บพลังงานในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ" ดร. Li Qiyong กล่าว

คุณ Nicole Wu ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท EVLOMO กล่าวว่า “บริษัท EVLOMO มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) และคาดว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและอาเซียน”

ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญาร่วมทุนของทั้ง 2 บริษัท โดยได้กล่าวว่า “การลงทุนในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรม EV ของประเทศไทย โดยหวังว่าจะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการรองรับเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ที่นำสมัยที่สุดของอาเซียนและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้”

ด้าน คุณดิเรก วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ในครั้งนี้ โดยหวังว่าการร่วมมือกับบริษัท EVLOMO จะทำให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก”


ที่มา : M Report