สตอบลี ประเทศไทย ร่วมมือ สถาบันไทย-เยอรมัน พัฒนาศูนย์ฝึกอบรม SMED ติดตั้งระบบเปลี่ยนแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว โซลูชันลดเวลาที่สูญเสียในการเปลี่ยนแม่พิมพ์

STӒUBLI ร่วม TGI พัฒนาศูนย์ฝึกอบรม SMED โซลูชันลดเวลาที่สูญเสียจากการเปลี่ยนแม่พิมพ์ จ.ชลบุรี

อัปเดตล่าสุด 14 ก.พ. 2565
  • Share :
  • 984 Reads   

สตอบลี (STӒUBLI) จับมือ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรม SMED (Single Minute of Die Exchage Workshop) ติดตั้งอุปกรณ์ด้านโซลูชันลดเวลาที่สูญเสียจากการเปลี่ยนแม่พิมพ์ในกระบวนการฉีดพลาสติก พร้อมเปิดให้ผู้สนใจเยี่ยมชมเทคโนโลยีและเข้าร่วมอบรมได้ที่ TGI ศูนย์ชลบุรี

ทุกวันนี้ ความท้าทายที่สำคัญประการหนึ่งในอุตสาหกรรมพลาสติกก็คือ "การเปลี่ยนแม่พิมพ์ที่บ่อยครั้งขึ้น" ซึ่งเป็นผลจากการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้นในปริมาณที่น้อยลง ทำให้การบริหารจัดการรวมถึงการผลิตสินค้าตลอดซัพพลายเชนเพื่อให้มีสินค้าหลากหลายรุ่นพร้อมจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นนั้นมีความยุ่งยากกว่าเดิมหลายเท่าตัว

“การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-In-Time)” หรือ การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) จึงได้รับความนิยมเพราะสามารถตอบโจทย์ความท้าทายดังกล่าวได้ ในขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นเรื่องของต้นทุน ระยะเวลาในการรอคอยสินค้า และคุณภาพของสินค้า โดยไม่ละเลยความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นได้ชัดจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้การผลิตแบบ Just-In-Time และยังช่วยลดเวลาที่เครื่องจักรไม่ทำงานลงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งเริ่มนำหลักการนี้มาปรับใช้ 

สถาบันไทย-เยอรมัน ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมและให้บริการทางด้านอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความต้องการในการพัฒนาทักษะของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานจากผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในประเทศไทย โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านแม่พิมพ์และเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปพลาสติก และในปี 2565 ได้ร่วมมือกับ บริษัท สตอบลี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันในการลดเวลาที่สูญเสียในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ ยกตัวอย่างเช่นระบบข้อต่อของไหลที่ช่วยลดเวลาในการทำงานและมีความทนทานสูง ระบบการยึดแม่พิมพ์ด้วยแม่เหล็กที่มีความปลอดภัยสูงสุด รวมไปถึงระบบการ loading/unloading แม่พิมพ์เข้าเครื่องฉีด

STӒUBLI ร่วมมือกับ TGI พัฒนาศูนย์ฝึกอบรม SMED, ฉีดพลาสติก, อุตสาหกรรมพลาสติก, สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI), ระบบเปลี่ยนแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว, สตอบลี ประเทศไทย

โดยทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามความร่วมมือในการติดตั้งอุปกรณ์และสื่อการสอนในสถานที่ห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม รวมถึงผู้สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้เทคนิคในการลดเวลาสูญเสียจากการเปลี่ยนแม่พิมพ์ และร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในที่สุด

สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่สนใจเข้าเยี่ยมชม หรือรับการฝึกอบรม สามารถติดต่อมาได้ที่ บริษัท สตอบลี (ไทยแลนด์) จำกัด ││ อีเมล์ connectors.th@staubli.com │ โทร. 02-168-1424


ที่มา : บริษัท สตอบลี (ไทยแลนด์) จำกัด