สถาบันเพิ่มฯ ขอเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ Reboot Productivity ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

อัปเดตล่าสุด 25 พ.ค. 2563
  • Share :
  • 521 Reads   

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการภาคการผลิตทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สมัครเข้าร่วมโครงการ Reboot Productivity ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ โครงการที่จะช่วยองค์กรพัฒนา และยกระดับผลิตภาพอย่างเป็นระบบและวัดผลสำเร็จที่ชัดเจน บุคลากรจะได้เรียนรู้ วิเคราะห์ และปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพ โดยมีที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้องค์กรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกแนวในการพัฒนา ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้
 
1. ด้านการพัฒนาประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
2. ด้านการยกระดับผลิตภาพกระบวนการผลิต
3. ด้านการพัฒนาหัวหน้างานให้มีการพัฒนาผลิตภาพอย่างเป็นระบบ
4. ด้านการวางระบบมาตรฐานที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ
 
สมัครออนไลน์เข้าร่วมโครงการ Click
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563  จำนวนจำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.ftpi.or.th/event/37228

สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 585 (คุณศาตพร) , 081-828-8284 (คุณวุฒิพงศ์) E-mail : production@ftpi.or.th 


ที่มา : M Report