ศูนย์วิจัยอุตฯ ยานยนต์สมัยใหม่ ส่งสัญญาณเฝ้าระวังอุตฯ ยานยนต์ ม.ค.63 ถึง พ.ค.64

ศูนย์วิจัยอุตฯ ยานยนต์สมัยใหม่ ส่งสัญญาณเฝ้าระวังอุตฯ ยานยนต์ ม.ค.63 ถึง พ.ค.64

อัปเดตล่าสุด 30 เม.ย. 2564
  • Share :
  • 1,126 Reads   

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ ส่งสัญญาณเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ตามระบบสัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Early Warning System) ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลในเดือนมกราคมที่ผ่านมา

จากรายงานสถิติอุตสาหกรรมยานยนต์ประจำเดือนมกราคม 2564 ซึ่งมีปริมาณการผลิตรถยนต์ 148,118 คัน ลดลง 5.21% (YoY) ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมจึงส่งสัญญาณเฝ้าระวังการผลิตผิดปกติระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 เนื่องจากอุปสงค์ต่างประเทศส่งสัญญาณเตือนจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลียจากอัตราการว่างงานและราคาสินค้าบริโภคที่สูงขึ้น ในขณะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณเฝ้าระวัง และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจยุโรปที่ส่งสัญญาณปกติ จากตลาดส่งออกที่เริ่มฟื้นตัว

ด้านอุปสงค์ในประเทศ ส่งสัญญาณเตือนจากทั้ง 2 ดัชนี โดยเฉพาะดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาที่ส่งสัญญาณเตือนติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 เนื่องจากความกังวลของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ เหตุการณ์ทางการเมือง และราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง และจากอุปทานมูลค่าการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์เตือนจากมูลค่าการนำเข้าชิ้นส่วนที่ชะลอตัวลง


ที่มา : M Report