ยอดผลิตรถยนต์เดือน ม.ค.64 เพิ่มขึ้น 3.53% จากเดือนก่อนหน้า

ยอดผลิตรถยนต์เดือน ม.ค.64 เพิ่มขึ้น 3.53% จากเดือนก่อนหน้า

อัปเดตล่าสุด 18 ก.พ. 2564
  • Share :
  • 695 Reads   

​นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศประจำเดือนมกราคม 2564 ดังนี้

ยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมด  

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม 2564 มีทั้งสิ้น 148,118 คัน ลดลง 5.21% (YoY) แต่เพิ่มขึ้น 3.53% (MoM) ตัวเลขการผลิตลดลงจากยอดผลิตเพื่อจำหน่ายใน​ประเทศ​ลดลง​ 12.38% ขณะที่ยอดผลิตเพื่อ​ส่งออก​เพิ่มขึ้น​​ 0.77% จากประเทศคู่ค้าเริ่มมียอดขายรถยนต์ดีขึ้น

- รถยนต์นั่ง เดือนมกราคม 2564 ผลิตได้ 53,609 คัน ลดลง 9.81% (YoY)
- รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนมกราคม 2564 ผลิตได้ 23 คัน เพิ่มขึ้น 15% (YoY)
- รถยนต์บรรทุก เดือนมกราคม 2564 ผลิตได้ทั้งหมด 94,486 คัน ลดลง 2.4% (YoY)
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมกราคม 2564 ผลิตได้ทั้งหมด 92,339 คัน ลดลง 2.38% (YoY)
- รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนมกราคม 2564 ผลิตได้ 2,147 คัน เพิ่มขึ้น 3.24% (YoY)

 
ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก

เดือนมกราคม 2564 ผลิตได้ 85,797 คัน คิดเป็น 57.92% ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้น 0.77% (YoY) 

- รถยนต์นั่ง เดือนมกราคม 2564 ผลิตเพื่อการส่งออก 29,977 คัน เพิ่มขึ้น 6.65% (YoY)
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมกราคม 2564 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 55,820 คัน ลดลง 2.13%  

ยอดผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนมกราคม 2564 ผลิตได้ 62,321 คัน คิดเป็น 42.08% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 12.38% (YoY) 

- รถยนต์นั่ง เดือนมกราคม 2564 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 23,632 คัน ลดลง 24.58% 
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมกราคม 2564 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 36,519 คัน ลดลง 2.75%  


อ่านต่อ: 


ที่มา : M Report