ไทยผลิตรถยนต์ปี'63 ทะลุเป้า 1.4 ล้านคัน

ไทยผลิตรถยนต์ปี'63 ทะลุเป้า 1.4 ล้านคัน

อัปเดตล่าสุด 20 ม.ค. 2564
  • Share :
  • 1,992 Reads   

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยนายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ รายงานสรุปตัวเลขการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,426,970 คัน ลดลง 29.14% จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้สูงกว่า​เป้าการผลิต​ที่ตั้ง​ไว้​ 1,400,000​ คัน 

การผลิตรถยนต์ของไทยในเดือนธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นจากความต้องการซื้อในประเทศ หนุนยอดผลิตรถทั้งปีทะลุเป้า  

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนธันวาคม 2563 มีทั้งสิ้น 142,969 คัน เพิ่มขึ้น 6.53% (YoY) และเพิ่มขึ้น​เป็น​เดือน​ที่​สอง​ติดต่อ​กัน​จาก​การ​ผลิต​เพื่อ​ขาย​ในประเทศ​ที่​เพิ่มขึ้น​ทั้งรถยนต์นั่ง​และ​รถกระบะ​​ 36​.79% และ​ 26.35% ตาม​ลำดับ​ แต่ลดลง 17.10% (MoM) สำหรับจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ทั้งหมดในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,426,970 คัน ลดลง 29.14% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แต่​มากกว่า​เป้า​ที่ตั้ง​ไว้​ที่​ 1,400,000​ คัน อยู่ 1.9%

- รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2563 ผลิตได้ 54,137 คัน เพิ่มขึ้น 4.15% (YoY) รวมยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 มีจำนวน 542,437 คัน คิดเป็น 38.01% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 32.56% (YoY)
- รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนธันวาคม 2563 ผลิตได้ 32 คัน เพิ่มขึ้น 1,500% รวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตได้ 237 คัน ลดลง 8.49% (YoY)
- รถยนต์บรรทุก เดือนธันวาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 88,800 คัน เพิ่มขึ้น 8% รวมตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 884,296 คัน ลดลง 26.86% (YoY)
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 86,319 คัน เพิ่มขึ้น 7.86%  รวมตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 861,449 คัน คิดเป็น 60.37% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 26.87% (YoY)
- รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนธันวาคม 2563 ผลิตได้ 2,481 คัน เพิ่มขึ้น 13.13%  ยอดรวมเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตได้ 22,847 คัน ลดลง 26.50% (YoY)

ไทยผลิตรถยนต์ปี'63 ทะลุเป้า 1.4 ล้านคัน

 

ในปี 2563 ไทยผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก 49% ของยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมด

การผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกในเดือนธันวาคม 2563 มีจำนวน 54,733 คัน คิดเป็น 38.28% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 17.84% (YoY) รถยนต์ที่ผลิตเพื่อส่งออกทั้งหมด ทำให้ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกตลอดทั้งปี 2563 มีจำนวนรวม 704,626 คัน คิดเป็น 49.38% ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลง 32.06% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 13,503 คัน ลดลง 39.38% (YoY) รวมตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 227,066 คัน คิดเป็น 41.86% ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลง 34.78% (YoY)
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 41,230 คัน ลดลง 7.02% (YoY) รวมตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 477,560 คัน คิดเป็น 55.44% ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลง 30.69% (YoY)

ในปี 2563 การผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศ ลดลงจากปีก่อนหน้า 26% 

การผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศในเดือนธันวาคม 2563 มีจำนวน 88,236 คัน คิดเป็น 61.72% ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลง 30.55% (YoY) โดยรถยนต์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศตลอดทั้งปี 2563 มีจำนวนรวม 722,344 คัน คิดเป็น 50.62% ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลง 26.03% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนธันวาคม 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 40,634 คัน เพิ่มขึ้น 36.79% (YoY) รวมตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตได้ 315,371 คัน คิดเป็น 58.14% ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง ลดลง 30.86% (YoY)
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนธันวาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 45,089 คัน เพิ่มขึ้น 26.35% รวมตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 383,889 คัน คิดเป็น 44.56% ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลง 21.50% (YoY)


อ่านต่อ: