สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล พัฒนาบุคลากร อุตสาหกรรม 4.0 การผลิตยุคดิจิทัล

SIMTec จับมือ Depa และ TNI เปิดอัพสกิลสาย Digital manufacturing & IoT Program รูปแบบ Hybrid Course ส.ค.- ต.ค. 64 นี้

อัปเดตล่าสุด 27 ก.ค. 2564
  • Share :
  • 895 Reads   

ข่าวดีสำหรับผู้ว่างงาน ! เปิดโอกาส Upskill  ด้าน Digital manufacturing & IoT Program เพื่อพัฒนาบุคลากรก้าวสู่ industry 4.0 รูปแบบใหม่ Hybrid Course

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จับมือ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (TNI) และ SIMTec ยกระดับทักษะด้าน IoT ในภาคอุตสาหกรรม กับโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ด้าน Digital manufacturing & IoT Program.  

เปิดโอกาสให้ผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ที่เกี่ยวข้องในสายงานทางด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ การผลิต เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “Digital manufacturing & IoT Program” เพิ่มความรู้และทักษะ มีโอกาสได้งานทำในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ที่เน้นนวัตกรรมการผลิตในยุค Industry 4.0 เริ่มอบรมตั้งแต่ 2 สิงหาคม 64  ถึง 3 กันยายน 64 (แบ่งการอบรมเป็น 2 กลุ่ม) เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และปฏิบัติ ณ สถาบันการผลิตสุมิพล (SIMTec) 

โดยในการอบรมแบ่งออกเป็นการเรียนรู้ทางการ Live & E-Learning และการเข้ามาปฏิบัติจริง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้มีทักษะความสามารถที่เพิ่มขึ้น  ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ใน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ วิชาการวางระบบ IoT ตามแนวทางของลีน วิชาการจัดการและบริหารข้อมูลในระบบ IoT 

ผู้ที่ทำแบบทดสอบทั้ง 3 รายวิชาผ่านเกณฑ์ และลงภาคปฏิบติจนจบหลักสูตรที่สถาบันกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตร
 

ตารางเรียน Online ผ่านระบบ ZOOM  

ตารางเรียนภาคปฏิบัติ (On-Site)

 

หลักสูตร Digital manufacturing & IoT Program

  • เรียนทั้งทฤษฏี ได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความชำนาญ ด้วยอุปกรณ์และระบบที่ทันสมัย
  • Live ผ่าน ZOOM Program  พร้อมถาม - ตอบข้อสงสัยจากวิทยากร 
  • เรียนรู้ได้ไม่จำกัด ด้วยวิดีโอรับชมย้อนหลัง และระบบ e-learning 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในการเข้าอบรมหลักสูตร Digital manufacturing & IoT Program

  • ค้นหาปัญหาจากหน้างานจริงเพื่อนำข้อมูลต่างๆมาวางแผนการแก้ปัญหาด้วยระบบ IoT แบบง่าย 
  • (Small start) ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาได้จริงและลงทุนต่ำ
  • การใช้หลักการ Lean Manufacturing มาวางระบบ IoT ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความสูญเปล่าจากหน้างานโดยเลือกวางเซ็นเซอร์ การดึงข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงและลงทุนแบบเป็นขั้นเป็นตอน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ผู้ว่างงานที่ต้องการ Upskill / Reskill 
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการผลิต

สถานที่เรียน

เรียนออนไลน์ และเรียนภาคปฏิบัติ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) อมตะซิตี้ จ.ระยอง

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรก การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอีเมลยืนยันจากสถาบันฯ*

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้ตาม ที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ข้างล่างนี้ 

**สมัครสมาชิกก่อนสมัครเรียน
https://simtec.or.th/user-account/


ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียนได้เลย
https://simtec.or.th/courses/

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 033-047-800 โทรสาร : 033-047-877 อีเมล :info@simtec.or.th ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย.

 

#หลักสูตรอบรม 2564 #อบรมหลักสูตรออนไลน์ #หลักสูตร อบรมฟรี #SIMTec #สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล #อุตสาหกรรมการผลิต #สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล #สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น #TNI #DMP DEPA #Upskill #Digital manufacturing #IoT Program #การประยุกต์ใช้ iot ด้านอุตสาหกรรม #พัฒนาบุคลากร #industry 4.0 #Hybrid Course

 


ที่มา : Sumipol Corporation Limited