ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เมษายน 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ เมษายน ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เหตุจากผู้ประกอบการได้เร่งการผลิตไปในช่วงเดือนก่อนหน้า เพื่อชดเชยการผลิตในเดือนเมษายนที่มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสง…

ผลกระทบ FTA เวียดนาม-ยุโรป และ Trade war ต่อการส่งออกไทย ปี 2562

รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงข่าว "ผลกระทบ FTA เวียดนาม-ยุโรป และ Trade war ต่อการส่งออกไทย ปี 2562"

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม มีนาคม 2562

ดัชนีฯ มีนาคม ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เกิดจากแรงหนุนในประเทศ ยานยนต์ ก่อสร้าง สิ่งพิมพ์ อาหารยอดขายพุ่ง หวังเร่งจัดตั้งรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่น