ยอดสั่งซื้อ Machine Tool ญี่ปุ่น ตุลาคม 2561

อัปเดตล่าสุด 3 ธ.ค. 2561
  • Share :
  • 1,576 Reads   

จากรายงานของ Japan Machine Tool Builder’s Association (JMTBA) ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ พบว่า ยอดการสั่ง Machine Tools ในเดือนกันยายน มีมูลค่ารวม 139,610 ล้านเยน ลดลง 0.7% จากเดือนตุลาคม ปี 2017 และเป็นยอดต่ำกว่า 1.4 แสนล้านเยนในรอบ 14 เดือน อย่างไรก็ตาม JMTBA คาดการณ์ว่า หลังจากนี้ยอดสั่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสงครามการค้าเช่นเดียวกับเดือนที่แล้ว

โดยยอดการสั่งซื้อภายในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.7% คิดเป็นมูลค่า 57,655 ล้านเยน โดยมียอดจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  • อุตสาหกรรมเครื่องจักรการผลิต ลดลง 12.4%
  • อุตสาหกรรมยานยนต์ เพิ่มขึ้น 4.2% 
  • อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ Precision Machine ลดลง 0.5% 
  • อุตสาหกรรมอากาศยาน เรือ และการขนส่ง เพิ่มขึ้น 12.3%

ส่วนยอดการสั่งซื้อจากนอกญี่ปุ่นนั้น ลดลงจากปีก่อน 2.4% หรืออยู่ที่ 81,964 ล้านเยน 

  • ยอดจากเอเชียอยู่ที่ 31,347 ล้านเยน ลดลงจากปีก่อน 17.9% 
  • ยุโรปอยู่ที่ 22,654 ล้านเยน เพิ่มขึ้น 8.0%  
  • อเมริกาเหนืออยู่ที่ 26,559 ล้านเยน เพิ่มขึ้น 16.0%

ที่มา : M Report