ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ธันวาคม 2561

อัปเดตล่าสุด 6 ก.พ. 2562
  • Share :
  • 730 Reads   

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยนายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2561” เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI ) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 0.75 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่การผลิตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ MPI ไตรมาสที่ 4 ขยายตัวร้อยละ 2.43  และ MPI ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.80 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.50

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนธันวาคม 2561 ขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 0.75 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่การผลิตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ MPI ไตรมาสที่ 4 ขยายตัว   ร้อยละ 2.43  และ MPI ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.80 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.50
 
นายณัฐพล  รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนธันวาคม 2561 ขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 0.75 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่การผลิตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 4 ขยายตัวร้อยละ 2.43 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.80 ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2560 ที่ภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.50 โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกต่อ MPI เดือนธันวาคม 2561 ได้แก่ รถยนต์  น้ำตาลทราย  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร โซดาและน้ำดื่มบรรจุขวด กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าถือ


อ่านต่อ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม พฤศจิกายน 2561


ที่มา : M Report