ยอดการผลิต จำหน่าย และส่งออกรถจักรยานยนต์ พฤศจิกายน 2562

อัปเดตล่าสุด 25 ธ.ค. 2562
  • Share :
  • 941 Reads   

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต จำหน่าย และการส่งออกรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีดังต่อไปนี้


ยอดผลิต

เดือนพฤศจิกายน 2562 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 203,076 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2561 ร้อยละ 16.7 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 171,799 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 9.43 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 31,277 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 42.19

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,116,411 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 10.86 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,789,641 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 6.51 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 326,770 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 28.95

ยอดจำหน่าย 

เดือนพฤศจิกายน 2562 รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 135,458 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2561 ร้อยละ 7 และลดลงจากเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 4.9

ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2562 รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,604,972 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ร้อยละ 2.8

ยอดส่งออก

เดือนพฤศจิกายน 2562 รถจักรยานยนต์มีจำนวนส่งออก 94,167 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2561 ร้อยละ 9.14 โดยมีมูลค่า 6,939.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2561 ร้อยละ 17.88

  • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 218 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน2561 ร้อยละ 34.85
  • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 138.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2561 ร้อยละ 8.36

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2562 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 7,295.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2561 ร้อยละ 14.91

เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2562 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 851,683 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.43 โดยมีมูลค่า 62,810.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 14.24

  • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 2,449.59 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 21.88
  • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,413.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.43

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2562 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 66,673.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ร้อยละ 12.18

อ่านต่อ
ยอดการผลิต จำหน่าย และส่งออกรถจักรยานยนต์ ตุลาคม 2562

 


ที่มา : M Report