ยอดขายรถยนต์ พฤศจิกายน 2561

อัปเดตล่าสุด 21 ธ.ค. 2561
  • Share :
  • 1,343 Reads   

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนยอดขายรถยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังต่อไปนี้

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤศจิกายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 94,614 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 21.2 และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 8.8 ยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ เศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร ดัชนีรายได้เกษตรกรดีขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังมีมาก รวมถึงความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 รถยนต์มียอดขาย 928,129 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 21 

 
อ่านต่อ
ยอดขายรถยนต์ ตุลาคม 2561 


ที่มา : M Report