ยอดส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน เดือน ก.พ. ลดลง 2.92%

อัปเดตล่าสุด 23 มี.ค. 2563
 • Share :
 • 360 Reads   

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังต่อไปนี้

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ รวมทั้งสิ้น 74,430.05 ล้านบาท ลดลง 2.92% (MoM) โดยภาพรวมยอดส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 129,279.84 ล้านบาท ลดลง 9.93% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562
 
ตัวเลขส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป และชิ้นส่วนรถยนต์

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 95,191 คัน ลดลง  5.33% (MoM) โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยกเว้นตลาดตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 47,463.73 ล้านบาท ลดลง  3.24% (MoM) 

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,448.15 ล้านบาท ลดลง 1.83%
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 14,106.28ล้านบาท ลดลง 11.86%
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,107.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.28%

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 66,125.21 ล้านบาท ลดลง 4.85% (MoM)

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 160,486 คัน ลดลง 11.89% มีมูลค่าการส่งออก 79,735.10 ล้านบาท ลดลง 11.28% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 4,449.62 ล้านบาท ลดลง 10.62%
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 26,378.86  ล้านบาท ลดลง 17.48%
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,823.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.98%

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 114,386.64 ล้านบาท ลดลง 12.34% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 
 
ตัวเลขส่งออกรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่งออกรถจักรยานยนต์ 89,677 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 4.05% (MoM) โดยมีมูลค่า 7,997.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.94% (MoM)

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 169.23 ล้านบาท ลดลง 37.32%
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 138.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.26%

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 8,304.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.79% (MoM)

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ส่งออกรถจักรยานยนต์ 167,710 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลง 2.53% โดยมีมูลค่า 14,214.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.19% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562  

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 421.05 ล้านบาท ลดลง 26.36%
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 258.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.67%

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 14,893.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.22% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562
 


อ่านต่อ: ยอดส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน เดือน ม.ค. 2563


ที่มา : M Report