ยอดการผลิต จำหน่าย และส่งออกรถจักรยานยนต์ ธันวาคม 2561

อัปเดตล่าสุด 27 ม.ค. 2562
  • Share :
  • 2,043 Reads   

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต จำหน่าย และการส่งออกรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้

ยอดผลิต
เดือนธันวาคม 2561 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 203,987 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 1.93  แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 148,791 คัน ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 2.31 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 55,196 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 15.47

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,578,161 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.67 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 2,063,076 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.38 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 515,085 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 7.15

ยอดจำหน่าย
รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 137,300 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 4.4 แต่ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2561 ร้อยละ 5.7
ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,788,323 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 1.2
 
ยอดส่งออก
เดือนธันวาคม 2561 มีจำนวนส่งออก 93,520 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560  ร้อยละ 12.16 โดยมีมูลค่า 6,673.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 25.21

  • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 124.67 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 68.05
  • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 84.56 ล้านบาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 11.31

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนธันวาคม 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 6,882.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 18.35
 เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 886,275 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 4.38 โดยมีมูลค่า 61,653.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 12.45

  • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 3,260.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 4.42
  • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,400.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 12.77

 
รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 66,314.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 ร้อยละ 12.03

อ่านต่อ
ยอดการผลิต จำหน่าย และส่งออกรถจักรยานยนต์ พฤศจิกายน 2561


ที่มา : M Report