คาดยอดขายประจำปี 2018 ของ 21 บริษัท Machine Tools ญี่ปุ่น

อัปเดตล่าสุด 11 มิ.ย. 2561
  • Share :
  • 1,133 Reads   

คาดการณ์ประจำปีงบประมาณ 2018 ของ 21 บริษัท Machine Tools ญี่ปุ่น พบว่า ผลกระทบจากปัญหาการจัดส่งล่าช้าที่เกิดจากการขาดแคลนชิ้นส่วน และราคาวัสดุที่สูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของรายได้เป็นอย่างมาก ซึ่งแม้ว่าจะมีบริษัทที่คาดการณ์ถึงการเติบโตของผลประกอบการที่ดีจากยอดสั่งซื้อที่สูงขึ้นตามความต้องการเครื่องจักรในระดับโลก แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีบริษัทที่คาดการณ์ว่าจะเติบโตเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลจาก 2 ปัจจัย ทั้งเรื่องชิ้นส่วนและวัสดุมาคาดการณ์ร่วมกับสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ (ตุลาคม 2018 ถึง มีนาคม 2019) มาคำนวณร่วมกัน

บริษัทที่คาดการณ์ว่าจะสามารถทำลายสถิติยอดขายได้ประกอบด้วย Makino, Citizen Holding, Tsugami และอื่น ๆ ส่วน Okuma นั้น ประธาน Yoshimaro Hanaki กล่าวถึงการคาดการณ์ว่าบริษัทจะมียอดขายแตะ 2 แสนล้านเยนในรอบ 11 ปี ส่วนทาง Toshiba Machine นั้นคาดการณ์ว่าเครื่องจักรขนาดใหญ่จะกลับมาทำกำไรได้ และ Howa ที่คาดการณ์ว่าจะสามารถกลับมาทำกำไรได้หลังจากขาดทุนมา 5 ปีด้วยความต้องการจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่น

Brother Industries คาดการณ์ว่ายอดขายรวมของบริษัทจะลดลง ซึ่งประธาน Toshikazu Koike ได้กล่าวแสดงความเห็นว่า “เป็นสิ่งที่ยอดออเดอร์ที่ยืนยันแล้วของเราสะท้อนออกมา” และมองว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการเครื่องจักรสำหรับงานผลิตสมาร์ทโฟนที่ลดลง โดยมีบริษัทอื่น ๆ ที่ได้คาดการณ์ถึงประเด็นเดียวกันนี้เช่นกัน เช่น JTEKT ที่ประธาน Agata Tetsuo ได้แสดงความเห็นว่า “ความต้องการในช่วงครึ่งหลังปีงบประมาณนี้จะลดลงจากปีที่แล้ว”

อย่างไรก็ตาม ประธาน Shinichi Inoue แห่งบริษัท Makino ได้กล่าวแสดงความเห็นว่า “ในช่วงครึ่งหลังปีงบประมาณนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอน” และได้แสดงความกังวลต่อปัญหาด้านการจัดหาชิ้นส่วน และผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐฯ และประเทศจีน ซึ่งความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศนี้ ส่งผลให้ Tsugami ไม่อาจคาดการณ์สภาพตลาดในจีนได้ จึงจะรักษาสภาพตลาดของตนช่วงครึ่งหลังปีงบประมาณไปก่อน โดยประธาน Takao Nishijima ได้กล่าวว่า “เป็นไปได้ว่ายอดจะดีขึ้นหรือไม่ก็แย่ลง ขึ้นอยู่กับการจัดหาชิ้นส่วน”

ปัจจุบัน ด้วยปัญหาด้านชิ้นส่วนหลักและชิ้นส่วนสำคัญได้ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น ซึ่งต่อเนื่องไปยังต้นทุนที่มากขึ้นตาม ปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ว่า บริษัทจะทำการเพิ่มราคาสินค้า หรือพัฒนาด้านคุณภาพการทำงานเช่นไร ถึงจะทำให้บริษัทยังสามารถทำกำไรได้อยู่


ที่มา : Nikkan Kogyo Shimbun