เวียดนาม ครองแชมป์อันดับ 1 ประเทศน่าลงทุนในสายตาญี่ปุ่น

เวียดนาม ครองแชมป์อันดับ 1 ประเทศน่าลงทุนในสายตาญี่ปุ่น

อัปเดตล่าสุด 9 ธ.ค. 2563
  • Share :
  • 2,344 Reads   

♦ ผลสำรวจบริษัทญี่ปุ่นขนาดกลางและขนาดเล็ก ชู “เวียดนาม” น่าลงทุนอันดับหนึ่ง ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน 

♦ ไทยตกมาอยู่อันดับ 7 โดยมีบริษัทญี่ปุ่นให้ความสนใจลงทุนเพียง 5.9% เท่านั้น

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา Japan Finance Corporation สถาบันการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ภายใต้การกำกับดูแลของของรัฐบาลญี่ปุ่น ได้เปิดเผยรายงานการสำรวจสภาพธุรกิจครั้งที่ 10 ของธุรกิจญี่ปุ่นในต่างประเทศ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 1,529 บริษัท โดยมีธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตคิดเป็นสัดส่วน 67.6%

จากแบบสอบถามพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจที่สุดในปีนี้คือปัญหาค่าแรง ตามด้วยการระบาดของโควิด-19 ทำให้แนวโน้มการขยายการลงทุนในต่างประเทศของญี่ปุ่นในปี 2020 อยู่ที่ 33.4% ลดลงจากปี 2019 ซึ่งอยู่ที่ 43.1% ในขณะเดียวกัน บริษัทญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มคงสภาพธุรกิจในต่างประเทศไว้โดยไม่ลงทุนเพิ่มคิดเป็น 51.8% ในปี 2020 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 48.4% ในปี 2019 

และในช่วงปี 2021-2023 บริษัทญี่ปุ่นเหล่านี้ได้ยกให้ “เวียดนาม” เป็นประเทศน่าลงทุนมากที่สุด และมีแนวโน้มการเข้าลงทุนด้วยสัดส่วน 28.0% ครองอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 

โดยสาเหตุที่เวียดนามได้รับความสนใจเป็นอันดับ 1 เนื่องจากตลาดมีศักยภาพในการเติบโตสูง ค่าแรงต่ำ มีความมั่นคงทางการเมือง การเข้าลงทุนมีความสะดวก และตลาดแรงงานมีคุณภาพ

สำหรับประเทศไทยหล่นลงมาอยู่อันดับที่ 7 จากอันดับที่ 5 ในปีที่แล้ว และมีบริษัทญี่ปุ่นให้ความสนใจลงทุนเพียง 5.9% เท่านั้น โดยสาเหตุที่บริษัทญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าไทยน่าลงทุน เป็นผลจากการที่ประเทศไทยมีการเข้ามาลงทุนโดยบริษัทญี่ปุ่นอยู่แล้วเป็นจำนวนมาก และตลาดยังมีศักยภาพในการเติบโตอยู่

จากผลสำรวจยังพบว่า สถานการณ์การระบาดของโควิดทำให้หลายบริษัทยังไม่มีแผนการลงทุนที่เป็นรูปธรรม โดย 51.6% ของบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม ยังไม่มีแผนลงทุนเครื่องจักรนอกประเทศญี่ปุ่นในช่วง 3 ปีนี้


ที่มา : M Report