สถานการณ์และภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 2563 พฤษภาคม

อัปเดตสถานการณ์และภาวะอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เดือนพฤษภาคม 2563

อัปเดตล่าสุด 11 ก.ค. 2563
  • Share :
  • 358 Reads   

ศูนย์ข้อมูลและวิจัยอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก โดยนายศตพร สภานุชาต ผู้จัดการศูนย์ฯ ได้ออกบทวิเคราะห์และจัดทำ ภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เดือนพฤษภาคม 2563 (Thailand Plastics Industry Snapshot March 2020) ดังนี้
 
ภาวะเศรษฐกิจโลก ณ เดือน พฤษภาคม 2020 ยังคงชะลอตัว หากแต่หลายหน่วยงานคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากการเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายประเทศ ส่งผลให้ระดับความต้องการบริโภคน้ำมันในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับทิศทางการปรับลดกำลังผลิตน้ำมันดิบของกลุ่ม OPEC และประเทศพันธมิตรเป็นไปได้ด้วยดี ส่งผลให้ในเดือนพฤษภาคม ราคาน้ำมันเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาในอัตรา +23.3% มีราคาเฉลี่ยที่ 30.6 USD/Barrel จากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นแรงหนุนการเพิ่มขึ้นของระดับราคาเม็ดพลาสติกไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามด้วยภาวะอุปทานเม็ดพลาสติกที่ล้นตลาดสะสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนั้น จะเป็นปัจจัยส่งผลให้ราคาเม็ดพลาสติก มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในระดับต่ำอยู่
 
การเคลื่อนไหวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไทย (MPI) ในกลุ่มเม็ดพลาสติกพบว่าดัชนีการผลิตและการส่งสินค้ามีการขยายตัวจากเดือนที่ผ่านมา +1.6% และ +11.5% ตามลำดับ ในขณะที่ดัชนีสินค้าคงคลังปรับตัวลดลง -8.6% คาดว่าการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อการตอบสนองตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ผนวกกับการระบายสินค้าคงคลังควบคู่กันไป เนื่องจากตัวเลขมูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกในเดือนนี้หดตัวจากเดือนที่ผ่านมาถึง -11.5% ซึ่งหดตัวในตลาดส่งออกทุกภูมิภาค ตลาดหลักเอเชีย (สัดส่วนตลาด 86.7%) ของมูลค่าส่งออกรวมหดตัวที่ -9.2%
 
ทางด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกภาพรวมดัชนีการผลิตและการส่งสินค้าหดตัวจากเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ดัชนีสินค้าคงคลังปรับตัวสูงขึ้น ภาวะดังกล่าวส่งสัญญาณด้านอุปสงค์ในตลาดที่ไม่ค่อยดีนัก ด้านมูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลง -6.7% หดตัวในตลาดส่งออกเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดยุโรปที่ขยายตัวได้เพียง +0.8% ตลาดหลักเอเชีย (สัดส่วนตลาด 68.3%) หดตัว -3.7% ตลาดรอง อเมริกาเหนือ (สัดส่วนตลาด 14.9%) หดตัว -12.4% 
 
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในเดือนข้างหน้าคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากมีสัญญาณหลายประการที่สะท้อนภาพการฟื้นตัวของตลาดทั้งภายนอกและภายใน อาทิ ทิศทางของ PMI ในตลาดสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ตลาดยุโรป อาเซียน หรือแม้แต่ภาพรวมโลกมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น ระดับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม แม้ว่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่า  100 จุด แต่มีทิศทางที่เพิ่มขึ้น รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในด้านภาพรวมเศรษฐกิจก็มีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน


 

 
อ่านบทความและข่าวสารเพิ่มเติม https://www.thaiplastics.org/


ที่มา : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก