อุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 2/2563 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3/2563

อุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 2/2563 และแนวโน้มไตรมาสที่ 3/2563

อัปเดตล่าสุด 13 ก.ย. 2563
  • Share :
  • 759 Reads   

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยสถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ในภาพรวมชะลอตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องจากสถานการณไวรัสโควิด-19 และประเทศไทยมีมาตรการล็อกดาวน์ รวมถึงตลาดการส่งออกหดตัวตามความต้องการของตลาดประเทศคู่ค้าหลัก เช่น ญี่ปุน เวียดนาม และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงทำให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลงตามไปด้วย

ดัชนีผลผลิต

ในไตรมาส 2/2563 ดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกได้หดตัวลงร้อยละ 5.33 จากไตรมาสก่อน และหดตัวร้อยละ 5.22 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งดัชนีผลผลิตที่หดตัวมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ประจำโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้ำที่เป็นพลาสติก 

ดัชนีการส่งสินค้า

ในไตรมาส 2/2563 ดัชนีการส่งสินค้าของอุตสาหกรรมพลาสติกได้หดตัวร้อยละ 4.72 จากไตรมาสก่อน และหดตัวร้อยละ 5.45 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งดัชนีการส่งสินค้าที่หดตัวมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำโต๊ะอาหาร ครัว และห้องน้ำที่เป็นพลาสติก  

ดัชนีผลผลิต – ดัชนีการส่งสินค้า 


มูลค่าการส่งออก

ในไตรมาส 2/2563 อุตสาหกรรมพลาสติกมีการส่งออกรวมมูลค่า 896.37 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 14.58 จากไตรมาสก่อน และหดตัวร้อยละ 14.96 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่การส่งออกหดตัวสูงสุด เช่น กลุ่มพลาสติกปูพื้น เครื่องใช้ในครัวเรือน และของอื่น ๆ ที่ทำด้วยพลาสติก เป็นต้น 

มูลค่าการนำเข้า

ในไตรมาส 2/2563 อุตสาหกรรมพลาสติกมีการนำออกรวมมูลค่า 1,163.77 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 1.52  จากไตรมาสก่อน และหดตัวร้อยละ 0.69 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่การนำเข้าหดตัว เช่น กลุ่มเครื่องสุขภัณฑ์ เส้นใยพลาสติก และเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

ปริมาณการส่งออก – การนำเข้า (ตัน) 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติก ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

อุตสาหกรรมพลาสติกไตรมาสที่ 3 ปี 2563 คาดว่าภาพรวมอาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์หลังสถานการณไวรัสโควิด-19 และหลายภาคส่วนรวมถึงประเทศคู่ค้ากลับมาดำเนินงานตามปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการสินค้าต่าง ๆ รวมถึงสินค้าในอุตสาหกรรมพลาสติกมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา


ที่มา : M Report