ยอดผลิตรถยนต์เดือน ต.ค.63 ทะลุแสนคัน 3 เดือนติด ตัวเลขเกือบเท่าปีก่อน

ยอดผลิตรถยนต์เดือน ต.ค.63 ทะลุแสนคัน 3 เดือนติด

อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2563
  • Share :
  • 923 Reads   

​นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศประจำเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้

ยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมด  

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2563 มีทั้งสิ้น 149,360 คัน ลดลงเพียงแค่ 2.24% (YoY) เนื่องจากผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศซึ่งปีนี้มีสัดส่วน 55.01% ของยอดผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้น 18.81% (YoY) เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกันหลังจากมีการล็อกดาวน์ในเดือนเมษายน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของการผลิตรถกระบะเพื่อขายในประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวจากการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ของรัฐบาล แต่ผลิตเพื่อส่งออกยังคงลดลงถึง 19.65% สำหรับจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ทั้งหมดในเดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,112,426 คัน ลดลง 35.53% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2563 ผลิตได้ 58,789 คัน ลดลง 4.66% (YoY)
- รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนตุลาคม 2563 ผลิตได้ 22 คัน 
- รถยนต์บรรทุก เดือนตุลาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 90,549 คัน ลดลง 0.62%  
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 87,760 คัน ลดลง 0.87%  
- รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนตุลาคม 2563 ผลิตได้ 2,789 คัน เพิ่มขึ้น 8.06%  

ยอดการผลิตรถยนต์_ตค_01

 
ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก

เดือนตุลาคม 2563 ผลิตได้ 67,203 คัน คิดเป็น 44.99% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 19.65% (YoY) รถยนต์ที่ผลิตเพื่อส่งออกทั้งหมด ในเดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 รวม 576,626 คัน คิดเป็น 51.83% ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลง 35.83% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 21,714 คัน ลดลง 16.28% 
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 45,489 คัน ลดลง 21.16%  

ยอดผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนตุลาคม 2563 ผลิตได้ 82,157 คัน คิดเป็น 55.01% ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้น 18.81% (YoY) โดยรถยนต์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศทั้งหมด ในเดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 ผลิตได้ 535,800 คัน คิดเป็น 48.17% ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลง 35.20% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 37,075 คัน เพิ่มขึ้น 3.78% 
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 42,271 คัน เพิ่มขึ้น 37.10%  


อ่านต่อ: 


ที่มา : M Report