ยอดผลิตรถยนต์เดือน ก.ย.63 เกินแสนคัน ต่อเนื่องเดือนที่ 2 ลุ้นเป้าทั้งปี 1.4 ล้านคัน

ยอดผลิตรถยนต์เดือน ก.ย.63 เกินแสนคัน ต่อเนื่องเดือนที่ 2 ลุ้นเป้าทั้งปี 1.4 ล้านคัน

อัปเดตล่าสุด 20 ต.ค. 2563
  • Share :
  • 596 Reads   

​นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศประจำเดือนกันยายน 2563 ดังนี้

ยอดผลิตรถยนต์ทั้งหมด  

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกันยายน 2563 มีทั้งสิ้น 150,345 คัน ลดลง 11.29% (YoY) แต่เพิ่มขึ้น 28.22% (MoM) เป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่ผลิตรถยนต์ได้มากกว่าหนึ่งแสนคันนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ เพราะการผลิตเพื่อส่งออกลดลง 25.41% และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้น 5.14% เป็น​เดือน​แรกหลัง​การ​ระบาด​โรค​ COVID-19 ที่ผลิต​รถยนต์​เพื่อ​ขาย​ในประเทศ​เพิ่มขึ้น​จาก​ระยะ​เวลา​เดียวกัน​ของ​ปีที่แล้ว สำหรับจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ทั้งหมดในเดือนมกราคม - กันยายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 963,066 คัน ลดลง 38.76% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยคาดว่า ปี​นี้​คง​ผลิต​รถยนต์​ได้​ตาม​เป้า​ 1,400,000​ คัน​ ถ้า​ไม่มี​การ​ระบาด​ของ​โรค​ COVID-19​ รอบ​สอง​ทั้ง​ใน​ประเทศ​และ​ต่างประเทศ

- รถยนต์นั่ง เดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ 55,669 คัน ลดลง 19.34% (YoY)
- รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ 13 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อน ที่ยอดการผลิตเป็น 0 
- รถยนต์บรรทุก เดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 94,663 คัน ลดลง 5.77%  
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 92,221 คัน ลดลง 5.61%  
- รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ 2,442 คัน ลดลง 11.49%  

 
ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก

เดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ 67,964 คัน คิดเป็น 45.21% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลง 25.41% (YoY) รถยนต์ที่ผลิตเพื่อส่งออกทั้งหมด ในเดือนมกราคม - กันยายน 2563 รวม 509,423 คัน คิดเป็น 52.90% ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลง 37.49% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนกันยายน 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 20,035 คัน ลดลง 33.42% 
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกันยายน 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 47,929 คัน ลดลง 21.46%  

ยอดผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนกันยายน 2563 ผลิตได้ 82,381 คัน คิดเป็น 54.79% ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้น 5.41% (YoY) โดยรถยนต์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศทั้งหมด ในเดือนมกราคม - กันยายน 2563 ผลิตได้ 453,643 คัน คิดเป็น 47.10% ของยอดการผลิตทั้งหมด ซึ่งลดลง 40.13% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

- รถยนต์นั่ง เดือนกันยายน 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 35,634 คัน ลดลง 8.45% 
- รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนกันยายน 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 44,292 คัน ลดลง 20.78%  


อ่านต่อ: 


ที่มา : M Report